Act Women – Art club taboo women

Act Women – Art club taboo womenDanas je Međunarodni dan ženskih akcija za mir i razoružanje. Dosta je organizacija koje se bave ženskim aktivizmom kroz ulične akcije, performanse i druge aktivnosti. Jedna od njih je ACT Women iz Beograda, sa čijom smo članicom u decembru prošle godine organizovali radionicu “Ja tebi vjerujem, a ti meni?”

Piše: Slađana Rackov

Feministička umetničko-aktivistička grupa ACT Women je osnovana kao neformalna umetnička grupa početkom 2003. godine od strane tri aktivistkinje iz različitih gradova – Novog Sada, Zagreba i Beograda. Nakon nekoliko godina saradnje na različitim projektima i uključivanja novih “artivistkinja” odlučile smo da udružimo naše veštine, znanja i iskustva i zvanično smo registrovale grupu krajem 2010. godine. Naša misija je povećanje vidljivosti ženskih pitanja i zalaganje za ženska prava kombinovanjem umetnosti i aktivizma. Izražavamo se i promovišemo naše političke ideje različitim umetničkim sredstvima i metodima.

Untitled2Kao umetnice želimo da spojimo naša iskustva u aktivizmu sa našim radom u pozorištu u cilju stvaranja jedinstvenog javnog prostora u kojem aktivizam poprima umetnički izraz. Smatramo da je ovo važan način na koji se mogu dosegnuti ljudi, tj. javnost, način na koji se mogu premostiti jaz i prepreke koji su ponekad prisutni između ženskih grupa i šire javnosti. U prethodnih 12 godina igrale smo performanse protiv nasilja nad ženama u više od 30 gradova i naselja u Srbiji i regionu, na trgovima, pijacama, u romskim naseljima. Na taj način smo želele da tematiku kojom se bavimoUntitled6 približimo nepozorišnoj publici tj. svim građanima, slučajnim prolaznicima, radi podizanja svesti o društvenim nejednakostima i o marginalizaciji žena. Igrajući u javnom prostoru, privlačimo i pažnju medija. Naši nastupi su uvek organizovani u saradnji sa lokalnim ženskim grupama, koje nakon performansa nude građankama informacije gde u svome gradu mogu da potraže podršku i pomoć.

Grupa ACT Women, sve ove godine organizuje i Ženski dan. To je serijal besplatnih radionica, koji se organizuje jednom mesečno, otvoren za sve žene. Sve radionice se odvijaju pod stručnim rukovođenjem učiteljica-ekspertkinja. One su iskusne umetnice, aktivistkinje, instruktorke i profesionalke koje nam prenose svoja znanja i veštine i na taj način pomažu da se relaksiramo, postignemo ravnotežu tela i duha, naučimo nešto novo, interesantno i korisno, probudimo kreativnost u sebi, da se osnažimo i razvijemo svoje potencijale. Ideja Ženskog dana je da žene, bar jednom mesečno posvete sebi tri sata, da se povežu sa drugim ženama, osnaže i udruže.

Grupu ACT Women čine, umetnice, glumice i aktivistkinje. Kroz javne nastupe, aktivističke projekte smo i mi rasle i osnaživale se, te smo svoje iskustvo želele da prenesemo i drugm ženama i grupama. U želji da podstaknemo, osnažimo i obučimo i druge žene da javno, na umetnički način iznose svoje ideje, organizujemo i pozorišne radionice.