Ada, Dragočaj i Petrićevac – mjesne zajednice sa kojima smo započeli saradnju

Ada, Dragočaj i Petrićevac – mjesne zajednice sa kojima smo započeli saradnjuKroz projekat “Jačanje uloge mjesnih zajednica kroz građansku participaciju” imamo namjeru da pomognemo savjetima u odabranim mjesnim zajednicama (MZ) da kvalitetnije komuniciraju da stanovnicima u svojim MZ, te da uspješnije zagovaraju rješavanje problema i potreba u MZ.
Nakon poziva na saradnju upućenog prema svim MZ na području Grada Banjaluka i inicijalnih sastanaka sa predstavnicima MZ koje su izrazile interes za saradnju, odabrali smo tri mjesne zajednice sa kojima ćemo u narednim mjesecima sarađivati. To su mjesne zajednice Ada, Dragočaj i Petrićevac.

Kriterijumi za izbor mjesnih zajednica su bili jasno izražen interes savjeta MZ za saradnju i mogućnost aktivne komunikacije predstavnika savjeta MZ putem interneta.

Prilikom odabira prednost su imali savjeti MZ u kojima većinu imaju predstavnici grupa građana, imajući u vidu da savjeti MZ u kojima većinu imaju predstavnici političkih partija mogu dobiti stručnu podršku od svojih matičnih političkih partija.

Na sastancima sa predstavnicima savjeta u odabranim mjesnim zajednicama imali smo priliku razgovarati o prioritetnim problemima i potrebama stanovnika tih mjesnih zajednica, nakon čega smo izabrali osam specifičnih i dvije opšte teme na kojima ćemo sarađivati u narednom periodu.

Želja nam je da u ovaj projekt uključimo i druge zainteresovane mjesne zajednice, ali će to u najvećoj mjeri zavisiti od dostupnih finansijskih sredstava.

Projekat “Jačanje uloge mjesnih zajednica kroz građansku participaciju” je podržala Fondacija Heinrich Boell.