Saopštenje: “Banjaluka je i moj grad”

Saopštenje: “Banjaluka je i moj grad”Obaviještavamo sve prijatelje, prijateljice, saradnike, saradnice i sve dobronamjerne ljude da UG Oštra Nula nije dobilo dozvolu za akciju povodom obilježavanja sedamdesetogodišnjice oslobođenja grada Banjaluka od nadležnih institucija, iako smo blagovremeno najavili svoju akciju. Odlučili smo da uprkos ovoj zabrani organizujemo akciju pod nazivom „Banja Luka je i moj grad“ kojom želimo da ukažemo da Banja Luka nije grad jednog čovjeka, jedne partije, jednog režima, postojećih kumsko-rodbinskih veza, već da je to grad svih građana i građanki Bosne i Hercegovine.

Smatramo da kao slobodni građani i građanke, aktivisti i aktivistkinje, pojedinci i pojedinke imamo pravo da se okupimo na Trgu Krajine 22. aprila i pošaljemo ovu poruku. Takođe, ovu zabranu smatramo kako autocenzurom zaposlenih u Administrativnoj službi grada, tako i samovoljom pojedinaca i pojedinki koji mogu nezvanično da zabrane izdavanje dozvole svima koji nisu prepoznati kao „njihovi ljudi“.

Ovo nije prvi put da smo suočeni sa ovom vrstom „cenzure“ od strane Gradske uprave. Prošle godine nismo dobili dozvolu za korištenje javnog prostora povodom 10. decembra – Dana ljudskih prava, gdje nam je usmeno, preko telefona rečeno da niko ne može dobiti dozvolu za korištenje javne površine u periodu od 06.12.2014. do 06.01.2015. godine, tačnije u periodu trajanja aktivnosti u okviru Zimzograda. Za akciju planiranu 22-og aprila smo takođe dobili samo usmeno objašnjenje preko telefona da ne možemo dobiti dozvolu jer su zvanične institucije već organizovale niz aktivnosti, što implicira da niko drugi ne bi trebao ništa da organizuje taj dan, jer očigledno nije podoban zvaničnoj institucionalnoj politici.

Naše udruženje postoji pet godina i za to vrijeme smo dobili 9 prekršajnih prijava za koje smo preuzeli odgovornosti i riješili ih predviđenim pravnim lijekom. Ovim putem javno unaprijed preuzimamo odgovornost za akciju koju ćemo sprovesti 22. aprila jer smatramo da ne možemo pristati na ovakav oblik „cenzure“, jer do sada nikada nismo dobili pismeno objašnjenje za odbijanje zahtjeva za korištenje javne površine od nadležnih institucija, a bili smo prekršajno gonjeni.