Budi i ti dio “Prvog koraka”

Budi i ti dio “Prvog koraka”UG Oštra Nula poziva sve mlade ljude od 18 do 30 godina da se prijavite za radionice u sklopu projekta „Prvi korak“ koje za cilj imaju edukaciju i informisanje građana/ki o radu organizacija civilnog društva (OCD) kao i edukaciju samih građana/ki kako oni samo mogu koristiti postojeće resurse i postati aktivni pojedinci.

Zbog stereotipa sa kojima OCD  često susreću u svom radu, odlučili smo da kroz tri vrste edukativnih radionica, građane/ke upoznamo sa njihovim pravima, približimo naš rad, i prenesemo im naše realne ciljeve.

Radionice bi se sastojale od tri dijela.

Prvi dio je upoznavanje sa radom organizacija civilnog društva i kreiranje javnih kampanja o određenim problemima poput ljudskih prava, LGBT aktivizma, zaštite životne sredine, ženskim pravima i građanskim aktivizmom.

Drugi dio su pravno–edukativne radionice gdje bi građanima/kama pravni eksperti iz određenih sfera društva objasnili koja su njihova zakonska prava, šta učiniti kada se ta prava prekrše, kojim institucijama da se obrate i na koji način one treba da reaguju.

Treća i završna faza jeste kreativno–edukativna radionica gdje će učesnici naučiti kako mogu da zagovaraju svoja prava ili da popularizuju svoj problem kroz socijalne mreže i direktno djelovanje.

Sve što je potrebno za prijavu jeste da nam svoje podatke (Ime, prezime, godinu rođenja, kontakt telefon) i odgovor na pitanje „Koliko ste upoznati sa radom organizacija civilnog društva?“ dostavite na email adresu ostranula@gmail.com sa naznakom Prvi korak, najkasnije do 25. aprila.

Broj učesnika na radionicama je ograničen. Na radionice se mogu prijaviti samo građani/ke Banjaluke.

Ovaj projekat realizujemo u saradnji sa Fondacijom Heinrich Böll, Kancelarija za Bosnu i Hercegovinu.

Autorica: M.P.