Izborna kafa u sklopu kampanje “Kada jedan dan vrijedi četiri godine”

Izborna kafa u sklopu kampanje “Kada jedan dan vrijedi četiri godine”