Predstavljanje publikacije Javni prostori i građanski aktivizam (na području grada Banjaluka)

Predstavljanje publikacije Javni prostori i građanski aktivizam (na području grada Banjaluka)