Promocija stripova: Aktivizam, umjetnost i ekološko nasilje

Promocija stripova: Aktivizam, umjetnost i ekološko nasilje