Protesti budžetskih radnika_ca zbog smanjenja koeficijenta minulog rada

Protesti budžetskih radnika_ca zbog smanjenja koeficijenta minulog rada