Solidarno sa ženama Poljske – Državu i Boga dalje od jajnika moga!

Solidarno sa ženama Poljske – Državu i Boga dalje od jajnika moga!