Šta su prava bez pravne države?

Šta su prava bez pravne države?