Studijska posjeta organizacijama Srpsko narodno vijeće, Centar za mirovne studije i Documenta

Studijska posjeta organizacijama Srpsko narodno vijeće, Centar za mirovne studije i Documenta