Zalijepi za grad – ne bacaj na pod

Zalijepi za grad – ne bacaj na pod