Dani angažmana u Banjaluci

Dani angažmana u BanjaluciU periodu od 01. do 04. decembra u Banjaluci smo organizovali Dane angažmana i tom prilikom ugostili članove i članice Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu.

Na Danima angažmana smo imali priliku da se kroz niz predavanja i javnih diskusija upoznamo sa temama poput društvenog angažmana i participacije u odlučivanju, uloge pojedinca i odnosa naučnog mišljenja i pitanja radikalnog zločina.

Dane angažmana počeli smo predavanjem Predraga Krstića „Brajanova a porija“ i predavanjem „Političko bez individue“ Adriane Zaharijević na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci. Studenti i studentice su imali_e priliku da čuju kako pojedinac ostaje ne samo netematizovan nego i neka vrsta podrazumijevajuće lozinke koja se koristi da bi na odlučujućim mjestima argumentaciju učinila ubjedljivom, „za“ ili „protiv“ njega. Takođe na ovom predavanju studenti_ce su mogli_e čuti različite načine kako da osvijetle ontološku, antropološku, medijsku, istorijsku i političku dimenziju (ne)razumijevanja i (zlo)upotrebe navodno samorazumljive, a zapravo nepropitane kategorije pojedinca. Na predavanju Aleksandra Pavlovića „Od vraga do Turčina – kratka istorija srpskoga neprijatelja“ takođe održanom na Filozofskom fakultetu mogli smo saznati kakav je politički i istorijski značaj koncepta neprijatelja u srpskoj tradiciji kroz tri prelomna momenta srpske istorije – ranonemanjićki period, postkosovski period i preriod sredine devetnaestog vijeka u kome se pojam neprijatelja konačno artikuliše u obliku pravog političkog neprijatelja.

Kroz igrokaz (Be)smisao i (ne)odgovornost angažovanja koji se održao u caffe baru Eklektik, članovi i članice Grupe za studije angažovanosti – Adriana Zaharijević, Mark Losoncz, Jelena Ćeriman, Aleksandar Pavlović, Đurđa Trajković, Željko Radinković i Predrag Krstić su predstavili zbornik „Angažman. Uvod u studije angažovanosti“, koiji su priredile Adriana Zaharijević i Jelena Vasiljević. Sa posjetiocima su diskutovali o problemima i pitanjima angažovanosti – neophodnosti i nepoželjnosti angažma i deangažmana, odgovornosti intelektualaca da intervenišu u polje javnosti i osporavanja njihovog djelovanja u javnosti, kao i o neophodnosti revolucije ili branjena statusa quo.

GALERIJA: Dani angažmana

U Jevrejskom kulturnom centru „ Arie Livne“, održana je javna tribina „Holokaust i naučno mišljenje“, na kojoj su uvodničari bili: Željko Radinković, Predrag Krstić, Marko Losoncz, Slavojka Beštić-Bronza, Željko Šarić i Boro Bronza. Diskutovali smo o (ne)mogućnosti da naučna misao na odgovarajući način tematizuje radikalni zločin, o tome na koji način humanističke nauke izlaze na kraj sa izazovom tumačenja i objašnjenja jednog zločina čija istorijska, politička i moralna jedinstvenost čini se nadilazi okvire pojmovnog i metafizičkog argumentovanja i makar dijelom uvijek ostale u sferi iracionalnog i koje su institucionalne, političke, metodološke i etičke pretpostavke odgovornog naučnog bavljenja Holokaustom kao predstavom radikalnog zla.

Takođe, u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banjaluci u sklopu ovog gostovanja, članovi i članice Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu predstavili su svoja uzdanja.

Dane angažmana, organizovali smo u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci, Narodnom i univerzitetskom bibliotekom Republike Srpske i Jevrejskim Kulturnim centrom „Arie Livne“ u Banjaluci.

Posebno se zahvaljujemo Željku Radinkoviću i Željku Šariću na učešću u organizacijii ovog događaja.