Događaj: Predavanje na temu “Evropski diskursi između tradicije i modernizacije: zašto jedno isključuje drugo”

Predavanje na temu “Evropski diskursi između tradicije i modernizacije: zašto jedno isključuje drugo”

Detalji o događaju

 • Naziv događaja:
  Predavanje na temu "Evropski diskursi između tradicije i modernizacije: zašto jedno isključuje drugo"
 • Mjesto održavanja:
  Muzicki Paviljon Staklenac
 • Vrijeme početka događaja:
  2015-05-18 18:00:00
 • Kraj održavanja događaja:
  2015-05-18 20:00:00

Informacije o događaju

Pozivamo  Vas  na ciklus predavanja u sklopu teme „Modernizacija i tradicija: zašto jedno isključuje drugo?“ koje će biti održana u ponedeljak 18. maja u Muzičkom paviljonu Staklenac sa početkom u 18h.

Naši gosti će biti Andreja Živković - Cambridge University i Azra Hromadžić - Syracuse University. Oni će nam govoriti na temu „Evropski diskursi između tradicije i modernizacije: zašto jedno isključuje drugo“.

Moderatorka na ovom predavanju biće profesorka Filološkog fakulteta u Banjaluci Danijela Majstorović, koja je 2009. godine pokrenula čitalačku grupu „Jezik, moć i ideologija“.

Predavanje organizujemo uz podržku Fondacije Heinrich-Böll-Stiftung Kancelarija u Sarajevu.

Biografije:

Andreja Živković je sociolog i doktorski kandidat na Univerzitetu Cambridge. Pisao je naširoko o političkoj ekonomiji tranzicije. Autor je poglavlja o političkoj ekonomiji tranzicije za Versovo zbornik Welcome to the desert of postsocialism: Radical Politics after Yugoslavia (2015). Jedan je od urednika, zbornika Revolucija u stvaranju modernog sveta (Routledge, 2007) , i zajedno sa Tonijem Negrijem, Göranom Therbornom, Johnom Dunnom, Krishanom Kumarom, Davidom Laneom, Robinom Blackburnom and Alexom Callinicosom autor poglavlja u istom. Koautor je zbornika Balkanska Socijalisticka tradicija i Balkanska Federacija (Revolutionary History Journal, 2003).

Azra Hromadžić - asistentica profesora na odjelu Antropologije na Sirakuza Univerzitetu. Područja njene specijalizacije uključuju političku antropologiju ; etno-političko nasilje i post-konfliktno pomirenje; socijalizam i post-socijalizam; rod; kulturne prakse mladih: starenje , njega, i odgovornosti; kao i Balkan. Dr. Hromadzic je objavljivala članke u mnogim akademskim časopisima i svescima te je predstavila svoj rad na osamdeset konferencija u SAD-u i Evropi. Njena knjiga “Građani prazne nacije'': Mladi i stvaranje države u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini” izašla je u aprilu 2015-te godine na Univerzitetu Pennsylvania.