Događaj: Promocija knjige “Beleške sa slobode”

Promocija knjige “Beleške sa slobode”

Detalji o događaju

 • Naziv događaja:
  Promocija knjige "Beleške sa slobode"
 • Mjesto održavanja:
  Galerija
 • Vrijeme početka događaja:
  2015-03-26 18:00:00
 • Kraj održavanja događaja:
  2015-03-26 20:00:00

Informacije o događaju

Sa velikim zadovoljstvom Vas pozivamo na promociju knjige "Beleške sa slobode" mladog autora Filipa Balunovića iz Beograda.

Na promociji će pored autora gost biti i bosanskohercegovački filozof i sociolog Asim Mujkić. Moderator na ovom događaju će biti Saša Laketa, asistent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

O autoru:

Filip Balunović je politolog i teoretičar iz Beograda. Studije je završio na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Master diplomu stekao je iz oblasti međunarodnih odnosa i evropskih studija na Evropskom institutu u Nici. Jedan dio studija je proveo na Bilgi Univerzitetu u Instabulu i u Berlinu. Njegovu master tezu „Serbia on the European periphery: A blurred realitiy of post socialisam“ objavila je nemačka izdavačka kuća Lambert Academic Publishing u septembru 2013. godine. Godinu 2014. započeo je kao stažista na nemačkom institutu za međunarodna i bezbedonosna pitanja (Stiftung Wissenschaft und Politik) u Briselu. Bivši je novinar, a danas piše za nekoliko regionalnih portala i uređuje i vodi blog „Levo smetalo“. Pored političke teorije, teorije međunarodnih odnosa i pitanja vezanih za evropske integracije, bavi se izučavanjem političke filozofije, marksizma i političke ekonomije. Beleške sa slobode je njgova prva knjiga objavljena u Srbiji.

Asim Mujkić (Brčko 1968. je bosanskohercegovački sociolog i filozof. Završio je Filozofsi fakultet u Sarajevu, Odsjek Filozofija i sociologija 1991. godine, nakon čega je upisao postdiplomski studij na istom fakultetu. Magistrirao je 1998. godine na temu Neopragmatizam Richarda Rortyja. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, 2002. godine odbranio je doktorsku disertaciju Antiesencijalistički karakter filozofije pragmatizma. U zvanje vanrednog profesora na filozofskoj grupi predmeta na Fakultetu političkih nauka izabran je 2008. godine. Predaje nastavne discipline: Uvod u filozofiju, Etiku i Političku etiku. Predsjednik je Udruženja za političke nauke u BiH (2007). Zamjenik je glavnog i odgovornog urednika “Odjeka”, bosanskohercegovačke revije za umjetnost, nauku i društvena pitanja. Autor je preko 80 naučnih i stručnih radova u časopisima i zbornicima radova u zemlji i inozemstvu i prijevoda filozofkih radova sa engleskog na bosanski jezik.