foto

  • Obilježavanje 10. decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava
  • Dani angažmana u Banjaluci
  • Seminar: Nulti čas kulture sjećanja
  • Socijalna pravda, a ne vaša socijaldemokratija!
  • Predstavljanje romana Bojana Krivokapića “Proleće se na put sprema”
  • Šesti Vikend aktivizma
  • Predstavljanje publikacije Javni prostori i građanski aktivizam (na području grada Banjaluka)
  • Trening: Javna dobra i političke borbe
  • Konferencija “Formalne i neformalne prepreke građanskom aktivizmu”
  • Radionica “Digitalna sigurnost na mreži” – Srbac