Ispričajte svoju radničku priču!

Ispričajte svoju radničku priču!Centar za građansku suradnju iz Livna poziva sve radnike_ce da ispričaju svoju radničku priču. Sve su češće prijave ljudi kojima se krše radnička prava u različitim oblastima rada.

Najčešći problemi s kojima se radnici_ce susreću na poslu su „rad na crno“, diskriminacija, mobbing, neispalćivanje plata, neuplaćeni doprinosi, nehumani uslovi rada, nemogućnost odlaska na porodiljski dopust, uzimanja bolovanja, smrtni slučaj u porodici.

Zbog loše sindikalne organizovanosti i borbe za radnička prava, ljudi se plaše ovog vida organizovanja radi sankcija koje uvode poslodavci (zabrana osnivanja sindikata, gušenje postojećeg sindikata i pojava „žutih“ sindikata).

Ukoliko ste se susreli ili bili direktno povezani sa navedenom situacijama, vašu priču, koja će biti objavljena u medijima, možete poslati anonimno ili pod punim imenom i prezimenom na e-mail adresu cgs-li@tel.net.ba ili možete kontaktirati Centar za građansku suradnju putem broja telefona: 034 202 770.

Važno je da javnost bude upućena u problematiku svakog_e radnika_ce i samim tim da se na ovaj način pruži podrška radnicima_cama i predstave moguća rješenja.