Kampanja: Pobijedi tišinu razuma, izađi i glasaj!

Kampanja: Pobijedi tišinu razuma, izađi i glasaj!Slogan ovogodišnje kampanje je bio „Pobijedi tišinu razuma, izađi i glasaj!“.

Ovogodišnja kampanja sastojala se iz dva dijela – online i ofline.

Online dio se sastajao od prikupljanja relevantnih informacija i sadržaja, koje smo dijelili na našim društvenim mrežama, ali i kreiranja vlastitog online sadržaja poput ankete, autorskih tekstova (Klijentelizam caruje, opozicija klade valja i Politika naša svagdašnja), kratkih videa (Šta su za vas izbori? i Šta nakon izbora) i kartica sa određenim statisričkim podacima.

 

Ofline dio kampanje bio je baziran na posjete i održavanje uličnih akcija u osam gradova i opština u Republici Srpskoj. U sklopu kampanje posjetili smo Čelinac, Kozarsku Dubicu, Prijedor, Novi Grad, Derventu, Bijeljinu, Ugljevik i Banjaluku,  gdje smo dijelili naš promotivni materijal (majice, bedževe i flajere) i sa građanima razgovarali o izborima na način da oni treba da označe početak naše političke odgovornosti prema zajednici u kojoj živimo i da naša politička participacije ne počinje i ne završava samo izlaskom na izbore.

Ono što smo primjetili jeste da su građani ove godine, a posebno mladi bili dosta otvoreniji i zainteresovaniji za razgovor sa nama, nego što je to bio slučaj prethodnih godina kada smo radili ulične akcije.

Takođe u ofline dijelu kampanje, komunalnoj policiji smo podnijeli prijavu za nelegalno plakatiranje političkih subjekata i njihovih kandidata u toku predizborne kampanje.

GALERIJA: Ulične akcije u sklopu kampanje Pobijedi tišinu razuma, izađi i glasaj!