KAMPANJA: SOCIJALNA PRAVDA, A NE VAŠA SOCIJALDEMOKRATIJA

KAMPANJA: SOCIJALNA PRAVDA, A NE VAŠA SOCIJALDEMOKRATIJAU februaru, sa partnerskom organizacijom Radnička solidarnost u BiH, pokrećemo kampanju Socijalna pravda, a ne vaša socijaldemokratija! Cilj nam je da podstaknemo javnu raspravu i podignemo svijest o važnosti socijalne pravde u Bosni i Hercegovini.

U okviru kampanje Socijalna pravda, a ne vaša socijaldemokratija, provešćemo niz aktivnosti, kao što su:

  • podcasti o različitim temama vezanim za socijalnu pravdu,

 

  • onlajn kampanja na društvenim mrežama sa haštagom #SocijalnaPravda #MjesecSocijalnePravde,

 

  • ulična akcija u centru Banjaluke Socijalna pravda, a ne vaša socijaldemokratija, sa transparentima i lecima,

 

  • sindikalna konferencija sa predstavnicima sindikata, ekonomiskim analitičarima i građanskim aktivistima.

 

Ove aktivnosti će se baviti različitim aspektima socijalne pravde, kao što su ekonomska nejednakost, siromaštvo, diskriminacija, radna prava, socijalna zaštita, ljudska prava i demokratija.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, indeks potrošačkih cijena u BiH u decembru 2023. godine u odnosu na novembar iste godine, iznosio je 100,1, što znači da je inflacija iznosila 0,1 posto. U odnosu na decembar 2022. godine, indeks potrošačkih cijena je porastao za 2,1 posto, što znači da je godišnja inflacija iznosila 2,1. Takođe, potrošačka korpa u decembru 2023. godine iznosila je 2.002,6 KM, što je za 0,1 posto više nego u novembru iste godine.

Socijalna pravda je ključni faktor za ostvarivanje mira, stabilnosti i razvoja u našem društvu. Prema podacima Svjetske banke, Bosna i Hercegovina je jedna od najnepravednijih zemalja u Evropi, sa Gini koeficijentom od 0.33, što znači da je raspodjela dohotka i bogatstva veoma neravnomjerna. Takođe, prema izvještaju UNDP-a, 31 posto stanovništva je iskusilo neki pravni problem u posljednje dvije godine, a samo 18 posto je uspjelo da riješi svoj problem, što ukazuje na nizak nivo pristupa pravdi i zaštiti prava. Ovi i drugi pokazatelji ukazuju na to da je socijalna pravda ugrožena u našoj državi i da je potrebno da se preduzmu hitne mjere radi poboljšanja položaja najugroženijih i marginalizovanih grupa u svim sferama društva.

Organizujemo mjesec socijalne pravde jer vjerujemo da je to naša zajednička odgovornost i obaveza, da se zalažemo za poštovanje principa, jednakosti, solidarnosti i ljudskog dostojanstva u svim sferama života. Želimo da čujemo glasove građanki i građana, da saznamo šta oni misle o socijalnoj pravdi, kako ona utiče na njihov kvalitet života, koje su njihove potrebe i izazovi i kako možemo zajedno da radimo na unapređenju socijalne pravde u Bosni i Hercegovini. Takođe, želimo da podijelimo naše znanje, iskustvo i primjere dobre prakse iz drugih zemalja, koji mogu da posluže kao inspiracija i motivacija za promjene na bolje.

Pozivamo sve zainteresovane da se pridruže našim aktivnostima i podrže kampanju na društvenim mrežama. Mjesec socijalne pravde je prilika da pokažemo da nam je stalo do društva i da zajedno možemo napraviti promjene. Vidimo se na februarskim aktivnostima!