Konferencija – Formalne i neformalne prepreke građanskom aktivizmu

Konferencija – Formalne i neformalne prepreke građanskom aktivizmuPozivamo vas da nam se pridružite na konferenciji „Formalne i neformalne prepreke građanskom aktivizmu“, koja će se održati 26. aprila sa početkom u 10 časova u Muzičkom paviljonu Staklenac. 

Građanski aktivizam i/ili javno političko djelovanje kod nas još uvijek nije prepoznato u široj javnosti kao legitiman način djelovanja i ukazivanja na nepravilnosti u našem društvu.

Civilno društvo čine aktivni građani i građanke koji svojim angažmanom djeluju s ciljem unaprijeđenja kvalitete života u svojoj zajednici i šire. Međutim, u našem društvu postoji nepovjerenje kada su organizacije civilnog društva u pitanju, i uglavnom se društveni akteri i akterke negativno etiketiraju. Iako je zakonska odgovornost na nosiocima vlasti, problemi sa kojima smo suočeni u Bosni i Hercegovini zahtjevaju aktivno učešće svih društvenih aktera.

Konferencija je koncipirana na način da je u prvom panelu fokus na formalne i institucionalne okolnosti koje otežavaju ili spriječavaju građanski aktivizam, u drugom panelu želimo da čujemo koje su to mogućnosti građanskog aktivizma, dok ćemo na trećem panelu govoriti o konkretnim praksama građanskog organizovanja u Bosni i Hercegovini.

Termini održavanja panela su sljedeći:

Panel I – 10.30. – 12.30
Institucionalna i zakonska ograničenja

Panelisti: Uglješa Vuković (pravnik, Transparency Interenational), Inela Hadžić (pravnica, Sarajevski otvreni centar), Predrag Raosavljević (profesor međunarodnog prava) i Mirna Miljanović (šefica odnosa sa javnošću, Ministarstvo unutrašnjih poslova RS)

Moderatorka: Nidžara Ahmetašević

Panel II – 15.00 – 17.00
Mogućnosti građanskog aktivizma u BiH

Panelisti: Tanja Mandić Đokić (Udruženja žena sa invaliditetom NIKA), Aleksandar Žolja (Helsinški parlament građana Banja Luka), Nikola Kuridža (Sarajevski otvoreni centar) i Nidžara Ahmetašević (aktivistkinja, novinarka)

Moderatoka: Dražana Lepir

Panel III – 18.30 – 20.30
Prakse građanskog organizovanja u BiH

Panelisti: Samra Ribić (Dobre kote, Sarajevo), Marina Dmitrić Čato (Inicijativa građana Bulevar, Banja Luka), Alma Midžić (Jedna borba jedan grad, Sarajevo), Nikolas Rimac (U školi zajedno, Jajce) i Jelena Brkić (Naš prostor, Građanska Inicijativa Borik)

Moderator: Miodrag Dakić