KONFERENCIJA: Ima li socijalne pravde u BiH?

KONFERENCIJA: Ima li socijalne pravde u BiH?Konferencija povodom Svjetskog dana socijalne pravde

U saradnji sa Radničkom solidarnošću u BiH, organizujemo konferenciju “Ima li socijalne pravde u BiH?” koja će se održati 20. februara u 14.00 sati u nacionalnoj sali hotela Bosna u Banjaluci. Cilj konferencije je da podstakne javnu raspravu i podigne svijest o važnosti socijalne pravde u BiH.

Na konferenciji će govoriti ugledni stručnjaci i aktivisti iz oblasti ekonomije, sindikata i humanitarnog rada, koji će analizirati stanje socijalne pravde u Bosni i Hercegovini, izazove i moguća rješenja.

Među govornicima su:

• Svetlana Cenić, ekonomska analitičarka i bivša ministrica finansija Republike Srpske;
• Saša Kukolj, potpredsjednik konfederacije sindikata Republike Srpske;
• Predstavnice Caritasa Banjalučke biskupije, koje vode jednu od najvećih javnih kuhinja u BiH.

Konferenciju moderira Gordana Katana, aktivistkinja Radniče solidarnosti u BiH i novinarka.

Da li znate šta je socijalna pravda i zašto je ona bitna za našu državu?

Socijalna pravda je ideja da svi ljudi zaslužuju jednake mogućnosti i blagostanje, bez obzira na njihovu nacionalnost, vjeru, pol, seksualnost ili bilo koju drugu razliku. Socijalna pravda se bori protiv siromaštva, diskriminacije, nasilja i nepravde u svim sferama društva. Ona je temelj mira, stabilnosti i razvoja.

Nažalost, u Bosni i Hercegovini socijalna pravda je često zanemarena i ugrožena. Prema podacima Svjetske banke, BiH je jedna od najnepravednijih zemalja u Evropi, sa velikom ekonomskom nejednakošću i siromaštvom. Prema izvještaju UNDP-a, mnogi građani_kinje nemaju pristup pravdi i zaštiti svojih prava. Osim toga, u našoj državi vlada etnonacionalizam, koji potiče podjele, mržnju i sukobe.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, prosječna inflacija u BiH u 2023. godini u odnosu na prethodnu godinu iznosila je 2,14, dok je prosječna mjesečna neto plata u novembru 2023. godine iznosila 1.296 konvertibilnih maraka. Kako ovi ekonomski pokazatelji utjiču na životni standard i kupovnu moć građana?

Ukupan broj nezaposlenih u BiH u 2023. godini bio je 346 848, dok preko 200 000 čine žene. Od ukupnog broja zaposlenih, koji
iznosi 850 000, preko 517 000 prima platu manju od prosječne. I dok se privatnici i političke birokrate, koji sakupljaju milione profita, žale kako su materijalno ugroženi, radništvo u realnom sektoru jedva preživljava.

Podaci Saveza samostalnih sindikata BiH pokazuju da je sindikalna potrošačka korpa u novembru 2023. godine iznosila je 2.954,80 konvertibilnih maraka, što znači da dvije osobe sa prosječnom platom u jednom domaćinstvu od četiri osobe nisu u stanju podmiriti osnovne potrebe. Koji su najveći problemi s kojima se suočavaju radnici u BiH, kao što su nezaposlenost, neformalni rad, niske plate, loši radni uslovi, nedostatak socijalne zaštite i kolektivnog pregovaranja?

Prema istraživanju UNDP-a, u BiH trenutno postoje 53 organizacije za podjelu besplatnih obroka, pri čemu se 34 objekta nalaze u Federaciji BiH, 18 objekata u Republici Srpskoj i jedan objekat u Brčko distriktu BiH. U Bratuncu je otvorena prva javna kuhinja za bebe, čiji se broj korisnika u poslednjih godinu dana ušestročio. Trenutni broj korisnika u 53 javne kuhinje u BiH je blizu 18.000, a najzastupljenije ugrožene kategorije društva među korisnicima javnih kuhinja su penzioneri, nezaposleni, samohrani roditelji, osobe s poteškoćama u razvoju, te pripadnici romske populacije. Kako javne kuhinje funkcionišu, koje su njihove najveće potrebe i izazovi, te kako im se može pomoći?

Ovo su samo neka od pitanja koja se tiču socijalne pravde u BiH, a koja zahtijevaju našu pažnju i angažman. Ako želite da saznate više o ovoj temi i da se uključite u našu kampanju Socijalna pravda, a ne vaša socijaldemokratija!  pratite naše objave na društvenim mrežama.

Konferencija je otvorena za sve zainteresovane, a ulaz je besplatan. Radujemo se vašem dolasku i aktivnom učešću u raspravi o ovoj važnoj temi za naše društvo.