Konferencija: “Studije angažovanosti u kontekstu postjugoslovenskog društva”

Konferencija: “Studije angažovanosti u kontekstu postjugoslovenskog društva”

Pozivamo Vas da nam se pridružite na Filozofskom fakulteta u Banjaluci – prostorija 317, na konferenciji pod nazivom: „Studije angažovanosti u kontekstu postjugoslovenskog prostora“ koja će se održati 5. i 6. novembra.

Konferencija treba da se bavi pitanjima teorije i prakse angažovanosti u kontekstu političkih i socijalnih previranja u postjugoslovenskom prostoru. Ovdje se prije svega nameću pitanja angažovanosti u pogledu na sve izraženiji deficit demokratije, porast građanske apatije i sve veće političko-društvene neizvjesnosti, odnosno, pitanja mogućnosti djelotvorne redemokratizacije društava u regionu, kako u njihovim institucionalnim tako i vaninstitucionalnim segmentima. Prilozi treba da ponude izvjestan spektar problema-rješenja, od prefigurativne politike i eksperimenata deliberativne demokratije, preko kolektivnog društvenog angažmana kao mogućeg modela za teorijsku društvenu kritiku do pitanja kako se angažovati npr. u takozvanoj migrantskoj krizi, ili građanskim protestima u regionu. Ova pitanja svakako otvaraju i druga, šira tematska polja poput onoga o konceptu građanstva kao načelu pravnog i političkog uređenja i njegovog kapaciteta za omogućavanje zajedničkog djelanja, kao i pitanje razlike i odnosa angažmana i aktivizma, odnosno, pitanja na koji način se aktuelna povećana prisutnost aktivizma može tumačiti: kao porast ili kriza produktivnog djelanja, kao uzlet ili zamor i zalutalost kritičkog mišljenja.

Organizatori konferencije su: Filozofski fakultet Banja Luka, Udruženje građana Oštra Nula, Institut za filozofiju i društvenu teoriju uz podršku Fondacije Friedrich Ebert u BiH.

Program konferencije možete pronaći OVDJE.