Kontakt

Milica Pralica

Predsjednica udruženja

Email: milica.pralica@ostranula.org

Tamara Miščević

Projekt asistentica

Email: tamara.miscevic@ostranula.org

Maja Kremenović Katić

Projekt koordinatorica

Email: maja.kremenovic.katic@ostranula.org

Adresa

Kancelarija Banjaluka

Naziv:

Udruženje građana "Oštra Nula"
Broj telefona +387 66 586 596

Adresa:

Ravnogorska 21
78000 Banjaluka
Bosna i Hercegovina