Kontakt

Milica Pralica

Predsjednica udruženja

Email: milica.pralica@ostranula.org
Kontakt telefon: 065/474-816

Dražana Lepir

Projekt koordinatorica

Email: drazana.lepir@ostranula.org
Kontakt telefon: 065/088-850

Dragana Garić

Finansijska koordinatorica

Email: dragana.garic@ostranula.org

Adresa

Kancelarija Banjaluka

Naziv:

Udruženje građana "Oštra Nula"

Adresa:

Ravnogorska 21
78000 Banjaluka
Bosna i Hercegovina