Radionica: “Kvir kultura”

Radionica: “Kvir kultura”Udruženje građana Oštra Nula organizovalo je u subotu predavanje na temu “Kvir kultura” u Domu omladine. Predavačice na radionici su bile Valentina Pellizzer i Masha Durkalić.

“Termin kvir” (qeer) potiče iz engleskog jezika i osamdesetih godina označavao je pogrdan naziv za homoseksualne osobe. Danas ima drugo značenje koristi se kao naziv za cjelokupnu homoseksualnu, biseksualnu, transrodnu i interseksualnu zajednicu kao i heteroseksualne osobe koje sebe vide ili žive svoj život van hetero-patrijarhalnih normi.

Učesnici i učesnice radionice imali su priliku da se upoznaju sa teorijskim konceptima kvir kulture i saznaju na koje načine je zastupljena kvir kultura u bosanskohercegovačkom društvu i kako utiče na njega.IMG_8535

„Kvir kultura je sve ono što obična kultura podrazumijeva u našem društvenom postojanju, ono što mi praktikujemo i konzumiramo u kontekstu kulture su umjetnost, film, pozorište, raznorazni drugi oblici kulturnih aktivnosti. To je dakle sve ono što kvir osobe proizvode u tom segmentu u tim različitim disciplinama kulture i svi takvi proizvodi koji u sebi sadrže određene kvir elemente“, rekla nam je Masha Durkalić, aktivistica i novinarka na portalu lgbt.ba.

 Kvir se takođe odnosi na aktivizam, pokret, teorijski pravac kao i na samu osobu i njene identitete i na taj način podrazumijeva ne pristajanje na ‘samorazumljivo’ slijeđenje društvenih pravila. Kvir predstavlja isto i propitivanje i/ili odbijanje nametnutih normi patrijarhalne tradicije, kreiranje prostora, kulture i izražaja koji nadilaze ‘zatvorene kutije’ LGB ili heteroseksualne seksualnosti, i/ili ‘ženskih’ i ‘muških’ polova odnosno rodova, omogućava samodefinisanje i predstavljanje radikalne politike koja uviđa povezanost svih vidova opresije.

„Ja bih rekla da je kvir kultura  način života, ali način života gdje ima politička vizija prema svijetu gdje postoje emocije. Kvir i kvirstvo bi trebalo biti nešto što je utjelovljeno, izvan ili unutar našeg tijela ili oko nas“, rekla nam je Valentina Pellizzer, aktivistica i predsjednica organizacije OneWorld Platform.

Učesnici i učesnice su na radionici o kvir kulturi željeli da saznaju šta je to kvir, kako se postaje kvir i da li su možda i oni kvir osobe.

„Postoji kod mene široki interes za pitanja koja su vezana za LGBT populaciju i za pitanja iz oblasti diskriminacije kao, kao i za neke laganije teme kao što su pitanja LGBT kulture.“ , rekao nam je Nikola Maričić.

Neki od učesnika i učesnica, smatraju da treba da bude više radionica, predavanja i sličnih aktivnosti kako bi se drugi ljudi upoznali sa pojmom kvir kulture.

„Na radionicu sam se prijavila zato što mislim da je ovako nešto sasvim neophodno u našem društvu, to je potpuno strana tema većini stanovništva tako da mi je bilo sasvim logično da se priključim ovoj radionici”, rekla nam je Marina Božić.

IMG_8585 Živimo u društvu koje ne prihvata ili čak poriče postojanje, LGBT i kvir osoba. Najveći problem ovakvog stava pojedinaca i pojedinki je neobavještenost, nezainteresovanost i neinformisanost da se sazna više o temama iz LGBT oblasti.

„Svijest se mijenja edukacijom i emancipacijom tako da ono što mora da se desi jeste veći nivo vlastite edukacije, a samim tim dolazi i emancipacija. Mislim da ovde sad ne možemo govoriti da se svijet može promjeniti nekim velikim aktivnostima poput radionica, konferencija i nešto slično. Mislim da svaki pojedinac i pojedinka moraju za sebe da rade i da moraju lično da se obrazuju o nekim stvarima. Radionice, konferencije i ostali slični događaji mogu potaknuti ljude na to, ali individualno obrazovanje je iznimno bitno i da sami sebi objasnimo neke stvari“, rekla je Masha Durkalić.

„Rješenje je u pričanju. Mislim neke stvari imaju stvarne potrebe da se dešavaju na ovakvim neformalnim razgovorima. Ako mi upalimo TV ili kameru, kamera odmah promjeni odnose. Ali ako  želimo uspjeti, moramo imati jedan trajni razgovor koji se svugdje dešava. U kafićima gdje sjedimo sa svojim prijateljima i prijateljicama, ako neko kaže nešto mi onda treba da dajemo informacije, ne da dajemo samo komentare, ako se nešto dešava u školi treba pričati i takođe bi se trebalo pričati puno o stvarima. Tako da ako želimo promjene trebamo imati jedanu konverzaciju koja je trajna, koja se dešava svugdje i malo po malo jedan dan ćemo otkriti da naša sredina nije više homofobna“, rekla nam je Valentina Pellizer.

Radionicu o kvir kulturi organizovali smo u saradnji sa Američkom ambasadom u Sarajevu.

Autorica: M.P.