Miloš Zemunović i Mihaela Daradan: “Mladi su ogledalo jedne zemlje. Mladi mogu sve!”

Miloš Zemunović i Mihaela Daradan: “Mladi su ogledalo jedne zemlje. Mladi mogu sve!”Sa aktivistima iz Dervente Mihaelom Dardan i Milošem Zemunovićem smo razgovarali o aktivizmu, problemima sa kojima se susreću u svojoj sredini i mogućnostima koje im se nude.

Razgovarala: Milica Pralica

Šta za vas predstavlja aktivizam?

Miloš Zemunović: Sudjelovanje građana i građanki u aktivnostima koje organizuju udruženja građana_ki, nevladine organizacije, borba i promocija ljudskih prava, te organizovanje edukacija, seminara, treninga i sudjelovanje u istim.

Mihaela Daradan: Učešće u svim aktivnostima vezanim za brobu za ljudska prava, specifične ciljne grupe, u aktivnostima organizovanim pod inicijativom nevladinih i sličnih organizacija.

Da možete šta bi promijenili u Derventi? 

13231015_849932615134722_1022653295_n

Mihaela Daradan

Miloš Zemunović: Sem veće promocije ljudskih prava i angažovanja čelnika opštine oko istih nedostaje nam poslovna zona pored industrijske koju već imamo, sve u cilju privlačenja većeg broja kompanija koje već pokazuju interes za rad, ali nemaju uslove, zatim izgradnja plinovoda koji bi pokrio cijelu opštinu i tako se smanjila ili potpuno zaustavila sječa šuma na području opštine. Popularno bi bilo betonirati korito rijeke Ukrine u cilju uređenja šetališta sa rasvjetom.

Mihaela Daradan: Promovisanje aktivnosti kojima se bave lokalni centri za djecu i mlade i omladinske organizacije. Mladima treba na upečatljiviji način dati do znanja čime se ove organizacije zapravo bave.

Sa kojim problemima se kao mladi suočavate u Derventi?

Miloš Zemunović: Nedovoljan broj omladinskih organizacija ili udruženja koji će promovisati razna okupljanja, akcije, seminare, kampove i slično. Za sada postoji samo OC Derbent koji se bavi pitanjem mladih te nemaju dovoljnu podršku nadležnih za rad.

Mihaela Daradan: Kao mala lokalna zajednica, Derventa nema veliki broj nevladinih i organizacija sličnog karaktera, tako za osnovni problem smatram nedostatak centara u kojima će mladi da se informišu o svojim pravima, obavezama, mogućnostima, afinitetima i slično.

Kakvi su mladi po pitanju angažovanja u svojoj zajednici?

Miloš Zemunović: Od 1 do 10, solidna dvojka za aktivizam. Kako ih motivisati? Po mom mišljenju potrebna je veća promocija nevladinih organizacija i njihovih aktivnosti vezanih za mlade, kao i radionice pisanja projekata koje OC Derbent upravo sprovodi. To je osnov za svaki početak aktivnog sudjelovanja u osmišljavanju razvoja mladih i zajednice i sprovođenja ideja.

13231144_10208074605841914_1422433787_n

Miloš Zemunović

Mihaela Daradan: Po mom mišljenju, mladi u našoj lokalnoj zajednici su većinom dijelom neaktivni. Izdvaja se samo pokoji pojedinac koji učestvuje na seminarima, radionicama i sličnim aktivnostima, većinom van lokalne zajednice. Da bismo ih motivisali, potrebno je da se dublje pozabavimo problemom.

Imate li pozitivnih primjera omladinskog aktivizma u Derventi?

Miloš Zemunović: Postoje mnoge aktivnosti koje organizuje i sprovodi Omladinski centar ”Derbent” i odaziv je često dobar, ali nema ih mnogo jer Omladinski centar ima prilično skroman budžet, a često nema ni mlade koje bi se aktivirali oko pisanja projekata jer i sami nisu dovoljno informisani o tome koje benificije mogu da imaju i koliko mogu da postignu.

Mihaela Daradan: Omladinski centar ”Derbent” iz našeg grada je mjesto koje možemo da definišemo kao ‘meeting point’ za mlade aktiviste ili one koji žele da to postanu.

Vaša poruka za mlade u Derventi, ali i u cijeloj državi?

Miloš Zemunović: Aktivirajte se jer je to jedan od načina promjene koju želimo, za sebe i za narod. Mladi mogu sve!

Mihaela Daradan: Mladi su ogledalo jedne zemlje. Ono kako mi predstavimo Bosnu i Hercegovinu, tako će i biti posmatrana van svojih granica. Potrudimo se da je prezentujemo na najbolji mogući način. Mi smo Bosna i Hercegovina!