Naša tijela, naš izbor

Naša tijela, naš izborMeđunarodni dan sigurnog abortusa obilježava se kao dan „slobodne materice“.  Na današnji dan važno je da govorimo o obavljanju abortusa u opremljenim ambulantama sa edukovanim medicinskim radnicima uz odgovarajući tretman,te i o tome da abortus bude potpuno legalan.

Istraživanje pod nazivom „Abortion Atlas” koje obuhvata podatke o dostupnosti abortusa u Evropi, a  autori su Evropski parlamentarni forum za seksualna i reproduktivna prava (EPF) i Međunarodna federacija za planiranje roditeljstva (IPPF). Bosna i Hercegovina je od 53 evropske države sa 48 odsto  bodova na tragičnoj donjoj ljestvici. Prema dostupnosti informacija i samog abortusa pripadamo kategoriji  “ozbiljno ograničen abortus” samo nas četiri države dijele do Poljske, Monaka, Gibraltara, Lihtenštajna i Andore, gdje su abortusi zabranjeni.

Zadnjih godina svjedoci smo zabrane abortusa širom svijeta. Nažalost, zbog uticaja religije kao i uplitanja  sistema u privatni život žena. To je zaista zabrinjavajuće i tumači se na način da se ženama nameću tradicionalne uloge i postavljaju različita ograničenja u pogledu sloboda i ženskih ljudskih prava.

To nas sve dovodi do saznanja da su žene tokom svog života uskraćene za svoja reproduktivna prava i shodno tome potičenjost je izražena u svim sferama javnog i privatnog života. Uskraćivanje prava na legalan abortust ne zaustavlja abortuste već ih takvim odlukama prebacuju u ilegalnost sto ih čini potencijalno opasnim za zdravlje i život žena.

Smatramo da politika nataliteta treba da se usmjeri na kvalitetniji i humaniji pristup životu žena, a ne na polnu i rodnu diskriminaciju od strane države, vjerskih radnika i patrijarhata, jer se ovdje radi o osiguravanju prava na zdravlje i pristupu medicinskim uslugama, a ne o ličnom  mišljenje pojedinaca.

U društvu, razgovor o abortusu je i dalje veoma stigmatizovan i dočekuje se sa mjerom opreza i  svaka izgovorena riječ može da izazove lavinu negativnih komentara i napada, čak i u liberalnim krugovima. Što nas više otvoreno govori o sigurnom abortusu naša zajednica će da slabi tu stigmu i pravo na siguran abortus neće i ne smije da bude upitno. Abortus je žensko ljudsko pravo!