Obavještenje o rezultatima javnog poziva

Obavještenje o rezultatima javnog pozivaObavještavamo Vas da je tročlana komisija po završetku konkursa za dostavljanje ponuda za provođenje istraživanja – za pripremu ankete, provođenje on-line istraživanja i pripreme Izvještaja o informisanosti građana o izborima, ispunjenosti predizbornih obećanja i pravima građana Bosne i Hercegovine zasjedala i izabrala tri ponude.

Sa kandidatima koji su ušli u uži izbor obavljen je intervju. Na osnovu svih kriterijuma izabrana je ponuda Mahire Idrizović.

Ovaj poziv je bio raspisan u sklopu projekta ,,Aktivizam mladih“ koji financira National Endowment for Democracy (NED).