Obilježavanje 9. novembra – Dan sjećanja na žrtve fašizma i antisemitizma

Obilježavanje 9. novembra – Dan sjećanja na žrtve fašizma i antisemitizmaAkcija „Ja sam antifašista/kinja“ – 9. novembar 2011. godine

Mi smo ANTIFAŠISTI/KNJE jer ne prihvatamo mržnju i osvetu,
borimo se za jednaka prava za sve,
ne tolerišemo diskriminaciju,
osuđujemo nasilje i zločin,
ne ignorišemo šovinizam,
ne trebamo cenzuru i ne želimo diktaturu!

 
9. novembar 2014.godine

U Njemačkoj, prvo su došli po komuniste – ja se nisam usprotivio,
jer nisam bio komunista.
Onda dođoše po Jevreje – ja se nisam bunio,
jer nisam bio Jevrej.
Onda su došli po unioniste – ja nisam protestvovao,
jer nisam bio unionist.
Onda su došli po Katolike – ja se nisam protivio,
jer sam bio Protestant.
Kad su došli po mene,
više nije ostao niko ko bi mogao da se usprotivi..

Martin Niemoeller

988421_835331996531337_5597799028990835904_n

Smrt fašizmu, sloboda narodu!