Performans: “Dan budžetskih (ne)radnika”

Performans: “Dan budžetskih (ne)radnika”Performansom Dan budžetskih (ne)radnika smo htijeli ukazati na činjenicu da su u ovom entitetu rezultati rada nadležnih organa jednaki nuli. Nezaposlenih (evidentiranih) ima 155.890, od toga 74.197 žena. Brojke su još veće ukoliko bismo uračunali sve radno sposobne ljude koji nisu ni prijavljeni na biro ili rade na crno.

Na transparentima smo htijeli da ukažemo na činjenicu da gore spomenute nule označavaju propast naše privrede koja je nekada upošljavala veliki broj radnika/ca, a danas je zbog nestručnog vođenja, korumpiranog i propalog procesa pivatizacije i opšte neodgovornosti nadležnih potpuno propala.

Broj zaposlenih stabilno raste zajedno sa našim zaduženjem i deficitom u trgovinskoj razmjeni. Postali smo zavisni od kredita, koje trošimo nestručno i neracionalno, pa umjesto da sa njima podstičemo uspješnu i samoodrživu privredu, oni su potraćeni na korupciju, loše projekte i nestručne investicije.

Postavljamo pitanje za sve nas, dokad ćemo iz godine u godinu mazohistički slaviti svoje potlačeno postojanje? Radnici/e, nije vam dobro ako se osjećate kao prosijaci dok čekate nešto za šta ste RADILI. I niste u boljoj poziciji od neradnika/ca ako vam je uskraćeno pravo na naplatu svog rada. Niti ako vam je u obavljanju dužnosti pojam dostojanstva apstraktan i neopipljiv. Iako možda zvuči nevjerovatno, posao ne bi trebalo da bude psihički pakao kroz koji redovno prolazite. Požaliće se i vaši poslodavci, i njima je teško. Teže nego vama, jer ipak, treba uvijek nanovo izmišljati razloge zašto je vama dobro kako nekima nije. Teška su vremena a skupe su usluge onih koji rade za sebe kroz opravdanje da rade za vas. Osvrnimo se oko sebe, pogledajmo prije svega u sebe same.

Ko smo mi i da li mi zaslužujemo bolje?