ONLINE anketa na temu diskriminacije na radnom mjestu

ONLINE anketa na temu diskriminacije na radnom mjestu

Pozivamo vas da popunite online anketu čiji je cilj da se utvrde načini za uspješniju borbu protiv raznih oblika diskriminacije koji se mogu javiti u radom odnosu. Podjelom vaših mišljenja i iskustava podržavate identifikaciju akcija koje mogu pomoći u spriječavanju diskriminacije, kao i doprinijeti poboljšanom pristupu i ostvarivanju pravde u slučaju diskriminacije.

Anketu sprovodi Helsinški parlament građana Banjaluka, a možete je popuniti klikom na OVAJ LINK.

Anketa je anonimna i neće vam oduzeti mnogo vremena, a vaše mišljenje i iskustva će biti od pomoći u dobijanju podataka koji će biti uvršteni u istraživanje o diskriminaciji žena na radnim mjestima, uključujući analizu postojećeg pravnog okvira BiH i izazova koji se odnose na implementaciju antidiskriminacijskih politika, a koje će biti osnova za predlaganje i zalaganje za unaprijeđenje zakonskog okvira za spriječavanje diskriminacije i osnaživanje žena za prijavu diskriminacije na radnom mjestu.

Istraživanje je jedna od aktivnosti  projekta “Unapređenje ženskih radnih prava” koju realizuje  Helsinški parlament građana Banja Luka zajedno sa Ženskom  mrežom  Kosova,  Centrom ženskih prava (Crna Gora), Reactor (Makedonija), fondacijom  Kvinna till Kvinna (kancelarija u Srbiji), Gender Alliance for Development Center (Albanija) uz finansijsku pomoć Evropske Unije.