OSMOMARTOVSKI BILTEN: Ujedinjeni_e protiv patrijarhata!

OSMOMARTOVSKI BILTEN: Ujedinjeni_e protiv patrijarhata!JA, TI, MI UJEDINJENI_E PROTIV PATRIJARHATA

#DISKRIMINACIJE

#NASILJAIRATOVA

#SIROMAŠTVA

Odlučne dižemo glas protiv agresivnih, mizoginih politika,  sukoba i ratova, femicida i nasilja nad ženama!

Žene nikada nisu vodile ratove, ali patrijarhat jeste!

Žene i djece moraju biti zaštićeni u svakom sukobu!

Uslijed sve češćih slučajeva brutalnih ubistava žena samo zato što su žene, poručujemo da nasilje nije privatna stvar, nego opštedruštveni problem koji se mora sistemski rješavati!

POZIVAMO Ministarstvo pravde RS da precizno odredi u Krivičnom zakoniku adekvatne kazne za krivično djelo FEMICID!

PODSJEĆAMO da su ubijene dvije žene na samom početku 2024. godine!

Poražavajuće je da nijedna institucija u BiH ne vodi zvaničnu statistiku o ubijenim ženama.

Svaku drugu ženu u BiH ubije partner ili suprug.

UPOZORAVAMO da su žene potčinjene i u radnim pravima i nejednako su  zastupljene na pozicijama moći i u prosjeku žene imaju niže plate za 17,6% u odnosu na njihove kolege.

Sveukupno je zaposleno 67,7% muškaraca u BiH u dobnoj granici od 20-64 godine, dok je zaposleno svega 40% žena!

 Neravnopravnost se ogleda i u tome što žene dnevno provedu 6,5 sati vodeći brigu o domaćinstvu, djeci i starijim članovima porodice.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH iz decembra 2023. od 343.500 nezaposlenih ljudi u BiH, nezaposleno je 200.672 žena !

Svega 21.086 žena koje su ugrožene porodičnom situacijom prima socijalnu zaštitu!

Oštro se protivimo vraćanju patrijarhata i ugrožavanju svih onih tekovina pravne jednakosti za koje su se izborile naše pretkinje!

ZAHTIJEVAMO da nam se ne unazađuju i ne otimaju stečena prava na abortus koja su bila uvrštena u Ustav iz 1974. godine!

POZIVAMO na zaustavljanje rata u Ukrajini i Gazi jer svakodnevno svjedočimo ubistvima žena i djece u najnehumanijim uslovima!