Oštra Nula prepoznata kao saradnik u procesu suočavanja sa prošlošću

Oštra Nula prepoznata kao saradnik u procesu suočavanja sa prošlošćuU periodu od 10. do 12. februara predstavnici Oštre Nule su, sa još 20 organizacija civilnog društva iz BiH koje se bave suočavanjem sa prošlošću, tranzicijskom pravdom, izgradnjom mira u BiH, učestvovali na „Strateškoj konzultacijskoj sesiji“, koja je dio projekta „Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u Bosni i Hercegovini“ – kao zajedničkog poduhvata Evropske unije, Ujedinjenih nacija, Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Savjeta Evrope.

Tokom tri dana dinamičnih i interaktivnih radionica kroz povezivanje i razmjenu iskustava razgovarati o najboljim praksama,  lekcijama i izazovima s kojima se susreću organizacije civilnog društva u BiH, ključna pitanja kojima se trebamo baviti i potencijalne ideje za kolektivni uticaj na unaprijeđenje napora izgradnje mira, te koji su to načini jačanja i produbljivanja saradnje između organizacija civilnog društva, vlasti i međunarodne zajednice.
S tim u vezi, ovaj događaj bio je prilika za produktivan dijalog između organizacija civilnog društva u BiH i predstavnika Evropske unije, Ujedinjenih nacija, Misije OSCE-a u BiH i Savjeta Evrope o strateškom i ujedinjenom pogledu na procese izgradnje povjerenja, društvene kohezije i održivog mira u Bosni i Hercegovini. Jer mi(r) možemo zajedno i on mora biti put kojim idemo!
Izuzetno smo ponosni što je djelovanje naše organizacije i angažman naših aktivista i aktivistkinja na polju suočavanja sa prošlošću i očuvanju mira u BiH prepoznat od strane ključnih aktera i posebno smo zahvalni što smo imali priliku da podijelimo naša iskustva rada na terenu, ali i damo prijedloge i sugestije za budući rad i unaprijeđenje na ovoj temi.