Otvoreno pismo povodom objavljivanja nacrta Zakona o javnom okupljanju u Republike Srpske

Otvoreno pismo povodom objavljivanja nacrta Zakona o javnom okupljanju u Republike SrpskePovodom objavljivanja nacrta Zakona o javnom okupljanju Republike Srpske, Građanska inicijativa za Banjaluku „Re:Akcija“ poslala je otvoreno pismo Ministru unutrašnjih poslova Republike Srpske. Pismo prenosimo u cjelosti.

Poštovani Ministre Lukač,

povodom objavljivanja nacrta Zakona o javnom okupljanju Republike Srpske, Građanska inicijativa za Banjaluku „Re:Akcija“ poziva Ministarstvo unutrašnjih poslova i Vladu RS da pažljivo razmotre moguće posljedice koje bi ovaj Zakon mogao imati na pravo slobode okupljanja u Republici Srpskoj.

S obzirom na važnost ovog zakona kojim se tretira jedno od ljudskih prava zagarantovano Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i drugim medjunarodnim dokumentima  (pravo na slobodu mirnog okupljanja), smatramo da je izuzetno važno da se poštuju sve pozitivne zakonske odredbe u procesu usvajanja zakonskog akta, uključujući i odgovarajuće trajanje javnih rasprava, te da se traže mišljenja svih zainteresovanih strana, uključujući građane i građanke na čija prava  se ovaj Zakon najviše i odnosi.

Takođe, vodeći se Smjernicama OSCE o slobodi mirnog okupljanja, pozivamo Ministarstvo unutrašnjih poslova i Vladu RS da se u kreiranju zakonskog teksta rukovode principima nediskriminacije (pravo na slobodu okupljanja mora biti garantovano svima jednako), zakonitosti (bilo kakvo ograničenje slobode okupljanja mora biti formalno utemeljeno u zakonu, precizno i u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i drugim međunarodnim instrumentima za ljudska prava), proporcionalnosti (bez rutinskog nametanja ograničenja koja iz temelja mijenjaju karakter i svrhu javnog okupljanja) i dobre uprave (javnost treba biti obaviještena koje tijelo je odgovorno za donošenje odluka o slobodi okupljanja, a u slučaju zabrane ili ograničenja okupljanja,  odluku je potrebno odmah dostaviti organizatoru u pisanom obliku, uz objašnjenje razloga za svako ograničenje).

Kako bi se osiguralo poštivanje ovih principa, Građanska inicijativa za Banjaluku “Re:akcija“ će pažljivo analizirati Zakon o javnom okupljanju kada bude dostavljen u Narodnu skupštinu Republike Srpske i ponudiće svoje prijedloge i argumentaciju na budućim javnim raspravama, ali i kroz neposrednu komunikaciju sa građanima i građankama i predlagačem Zakona.

Pozivamo Vas da u okviru svojih nadležnosti, a u skladu sa važećim propisima u RS, osigurate da daljnji proces izrade teksta zakona, bude u što većoj mjeri otvoren za komentare javnosti i svih drugih čija prava ovaj zakon reguliše, kako bi se izbjegle slične rasprave onima koje je u javnosti izazvalo nedovoljno transparentno donošenje Zakona o javnom redu i miru RS.

 

Re:Akcija – Građanska inicijativa za Banjaluku” čine udruženja: Agencija za razvoj i saradnju CEREBRA, Centar za životnu sredinu, Centri civilnih inicijativa, Helsinški parlament građana Banja Luka, Omladinski komunikativni centar, PERPETUUM MOBILE – Centar za razvoj mladih i zajednice, Transparency International BiH, Udruženje građana “Agrarni informacioni centar”, Udruženje građana Oštra Nula i Udruženje građana “Tender”.