Dan ljudskih prava: “Pravo na život bez diskriminacije”

Dan ljudskih prava: “Pravo na život bez diskriminacije”Ovom akcijom željeli smo da ukažemo na sveopšte nepoštivanje ljudskih prava od strane institucija države i da potaknemo građane/ke da se bore za svoja prava.

Prava na koja smo posebno ukazali su pravo na rad, pravo na ličnu imovinu, pravo na slobodu izražavanja i pravo na život, slobodu i dostojanstvo koja se svakodnevno krše u BiH.