Projekt “Slobodan prostor za sigurne mlade” pokrenut s ciljem prevencije vršnjačkog nasilja i osvještavanja mladih o važnosti sigurnog javnog prostora

Projekt “Slobodan prostor za sigurne mlade” pokrenut s ciljem prevencije vršnjačkog nasilja  i osvještavanja mladih o važnosti sigurnog javnog prostoraPokrenuli smo inicijativu “Slobodan prostor za sigurne mlade” koja je usmjerena na sprječavanje vršnjačkog nasilja i podizanje svijesti o tome. Ova inicijativa ima za cilj da mladima približi aktivnosti institucija i organizacija u Banjoj Luci, te da mlade uključi u borbu protiv vršnjačkog, ali i svih drugih oblika nasilja. Ovom inicijativom želimo  motivisati mlade da sami preduzimaju prve korake i počnu da rade na prevenciji  za smanjenjem nasilja.

PROJEKAT I NJEGOVA VIZIJA

Slobodan prostor za sigurne mlade je inicijativa koja okuplja različite  organizacije civilnog društva, stručnjake i institucije, iz oblasti prevencije vršnjačkog i drugih vidova nasilja. Cilj projekta je pružiti mladima u Banjaluci informacije, podršku i alate kako bi se suprotstavili nasilju i stvorili sigurne zajednice. Kao organizacija koja trinaest godina radi sa mladima,  vjerujemo da svaki mladi čovjek treba imati pravo na sigurnost i da se vršnjačko nasilje treba suzbiti kroz kolektivnu/zajedničku akciju. Naš cilj je da podignemo svijest o ovom problemu i da zajedno radimo na smanjenju nasilja.

ZNAČAJ PREVENCIJE VRŠNJAČKOG NASILJA

Znamo da je važno da se mladi osjećaju sigurno kod kuće, u školi i na internetu. Nažalost, ta mjesta često postaju centar nasilja nad mladima, a to nasilje često dolazi od ljudi s kojima svakodnevno komuniciraju. Nakon dugogodišnjeg rada s mladima, primijetili smo da vršnjačko nasilje i ostali oblici nasilja često prolaze nekažnjeno. To nas je potaklo da vratimo ovu temu u javni prostor.

Iako postoje organizacije civilnog društva koje se bave sprječavanjem i smanjenjem vršnjačkog nasilja, mnogi mladi i dalje nemaju kome se obratiti za pomoć.  Zato je važno da svi zajedno radimo na povezivanju svih relevantnih aktera, olakšavanju komunikacije i pružanju efikasnog odgovora na potrebe mladih.

Iako postoje organizacije civilnog društva koje se bave prevencijom nasilja, mladi često nemaju dovoljno informacija o tome gdje i kako potražiti pomoć. Takođe, institucije koje se bave ovim problemom često nemaju direktan kontakt sa mladima. Prepoznavši ovo kao problem, kroz inicijativu Slobodan prostor za sigurne mlade želimo uspostaviti bolju vezu između mladih i organizacija koje se bave prevencijom nasilja, olakšati pristup programima prevencije i osnažiti mlade da sami prepoznaju i reaguju na nasilje, te isto prijave nadležnim institucijama.

Zato je važno da svi zajedno radimo na povezivanju svih relevantnih aktera, olakšavanju komunikacije i pružanju efikasnog odgovora na potrebe mladih. Želimo olakšati pristup postojećim programima za sprečavanje nasilja, ali i kreirati nove, zanimljive i korisne programe prevencije nasilja na nivou Grada Banja Luka.

ANGAŽMAN I AKCIJA MLADIH

Kako ćemo to postići? Projekt Slobodan prostor za sigurne mlade će povezati različite organizacije i institucije koje se bave prevencijom nasilja. Želimo da mladi imaju lak pristup informacijama, podršci i programima koji su tu da pomognu.

Takođe, želimo čuti mišljenje i ideje mladih ljudi iz Banjaluke!

Želimo da znaš da je tvoj glas važan i tvoje iskustvo može pomoći da zajedno stvorimo bolje i sigurnije okruženje za sve.

Pozivamo sve mlade da se pridruže inicijativi Slobodan prostor za sigurne mlade i aktivno sudjeluju u borbi protiv vršnjačkog nasilja. Ako te zanima prevencija nasilja i želiš biti dio promjene, tvoj doprinos je ključan. Zajedno možemo stvoriti sigurno i podržavajuće okruženje za sve mlade u Banjoj Luci.

Pratite naše objave na društvenim mrežama kako biste saznali više o našim aktivnostima i kako se možete uključiti.

UZORI DOBRE PRAKSE

Vjerujemo da su mladi sposobni stvoriti promjenu. Stoga je jedan od ciljeva projekta kreiranje programa prevencije nasilja na nivou Grada Banja Luka koji mogu služiti kao primjeri dobre prakse i biti preneseni u druge lokalne zajednice u BiH. Maldi – vaša kreativnost, ideje i inicijative su dobrodošle. Želimo čuti što imate za reći i zajedno stvarati sigurne prostore za mlade ljude.

Nadamo se da će ti programi postati primjeri dobre prakse i da će se moći prenositi i u druge lokalne zajednice.

IMPLEMENTACIJA I PARTNERI

Projekt Slobodan prostor za sigurne mlade podržan je putem Ad Hoc granta regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan. U suradnji s Centrom za promociju civilnog društva (CPCD) BiH, Centrom za istraživanje i politike (CRPM) Sjeverna Makedonija i Institutom za demokratiju i medijaciju (IDM) Albanija, Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške je omogućilo finansijsku podršku ovom projektu.

 

Pridružite nam se u borbi protiv nasilja među mladima! Zajedno možemo stvoriti sigurno i podržavajuće okruženje u kojem svi mladi mogu rasti i ostvariti svoj puni potencijal.