Posjeta organizacijama civilnog društva u sklopu projekta “Prvi korak”

Posjeta organizacijama civilnog društva u sklopu projekta “Prvi korak”Prvi dio radionica “Prvi korak” koji je obuhvatio upoznavanje sa radom organizacija civilnog društva i kreiranje javnih kampanja o određenim problemima poput ljudskih prava, LGBT aktivizma, zaštite životne sredine, ženskim pravima i građanskim aktivizmom održavao se protekle nedelje, kada su učesnici/ce obišli pet udruženja građana na području grada Banja Luka.

Sa nekima od učesnica smo razgovarali o tome zašto su odlučile da se prijave na edukativne radionice “Prvi korak” i kako će svoje stečeno znanje iskoristiti za dalji rad.

ON: Šta Vas je zainteresovalo da se prijavite na radionice “Prvi korak” ?

Suzana Mijatović: Zainteresovalo me je to što sam kroz radionicu Prvi korak htjela da prije svega upoznam nove ljude sa novim idejama, kao i njihove stavove. Takođe sam se poslednjih nekoliko godina bavila istraživanjem rada i djelovanja nevladinih organizacija. Mislim da bi svaki čovjek u svojoj zajednici trebao da bude aktivniji, da pronađe polje djelovanja i da se priključi nekoj od organizacija, bez obzira da li je u radnom odnosu ili ne. Htjela sam lično da upoznam aktere Oštre Nule i vjerovala sam svom instiktu, jer ljudima samo treba dati šansu da iskažu svoje mišljenje i svi treba više da saslušamo i razumijemo jedni druge. Uvidjela sam da je Oštra Nula oraganizacija koja zastupa svakog građanina ove države  i da se bori za njihova prava i ima hrabrosti, za razliku od većine, da javno istupi i iskritikuje sve ono što se radi na štetu samih građana.

Nataša Gligorić: Kada sam na stranici Oštre Nule vidjela naziv “Prvi korak” i poziv na radionice, zapitala sam se koliko znam o nevladinim organizacijama. Nisam imala predstavu o tome šta se radi u takvim udruženjima i prijavila sam se iz razloga da saznam šta rade ta udruženja, kome pomažu i kako.

Milanka Mišić: Osnovni razlog prijave je želja da se upoznam sa radom organizacija civilnog društva u Banjoj Luci.

ON: Šta očekujete da saznate na radionicama “Prvi korak”?

Nataša Gligorić: Očekujem da ću nekako kroz etape radionica usvojiti znanje o tome kako i kome se obratiti, koja su moja prava i kako ih iskoristiti.

Suzana Mijatović: Od edukacije očekujem da proširim svoja gledišta u pogledu rada nevladinih organizacija, problema sa kojima se susreću i saradnje sa vladinim sektorom. Očekujem da promjenim stav i bolje razumijem pripadnike različitih populacija prema kojima sam možda imala predrasude. Uvidjela sam da se udruženja građana svim mogućim mehanizmima bore za prava građana, a da sami građani nisu dovoljno osviješteni i ne učestvuju dovoljno u aktivnostima kako bi spriječili ili eventualno promijenili odluke koje direktno utiču na njihova prava.

Milanka Mišić: Od edukacije bih očekivala priliku da kroz različite teme i problematiku bolje shvatimo prednosti i nedostatke rada civilnih organizacija kao i bolje upoznavanje s istim.

ON: Gdje ćete upotrijebiti/iskoristiti znanja stečena na ovim radionicama?

Milanka Mišić: Za sada ne bih znala tačno da definišem gdje i kada ću primijeniti stečena znanja, ali sam sigurna da ću za početak početi sa informisanjem svojih prijatelja i porodice.

Nataša Gligorić: Iskreno se nadam da ću primjeniti buduće stečeno znanje u DRIP-u ( Neformalna grupa zainteresovanih građana) kojoj sam se nedavno pridružila, kao i da ću doprinijeti istoj.

Suzana Mijatović: Moja ciljna grupa kojom želim u budućnosti da se bavim jesu djeca i zaštita njihovih prava. Znanje koje budem stekla kroz radionicu ću u svakom slučaju usmjeriti na borbu kako bi se njihova prava zaštitila, a naravno i da upoznam pravne regulative rada i funkcionisanja nevladinih organizacija.

Projekat “Prvi korak” sprovodimo uz podršku Fondacije Heinrich-Böll-Stiftung Kancelarija u Sarajevu.

 

Autorka: M.P.