Razorimo bedem patrijarhata – Živio 8. Mart!

Razorimo bedem patrijarhata – Živio 8. Mart!Revolucionarni karakter Osmog marta sadržan je u borbama žena za oslobođenje od lanaca ugnjetenosti patrijarhalnog društva.

Velika iskustva ženskih borbi kroz istoriju govore nam o važnosti ovog datuma, kao i o važnosti sukoba sa problemima u kojima se žene nalaze i danas. Ovi problemi protežu se od opšte neravnopravnosti i potlačenosti, pa sve do konkretnih primjera ovog ugnjetavanja koje vidimo svaki dan na radnom mjestu, univerzitetu, školi, medijima, politici, porodičnim krugovima itd.

Nakon svih godina velikih borbi vidimo da građansko društvo nije bilo u stanju da oslobodi žene lanaca kućnog rada, nejedako plaćenog istog posla kog obavljaju i muškarci, seksističkih i mizoginih predrasuda o ”prirodnoj” slabosti žena i njihovoj zavisnosti od muškarca.

Jedini cvijet koji želimo za 8.Mart!

Jedini cvijet koji želimo za 8.Mart!

Istorijsko iskustvo revolucionarnih žena radnica poput Roze Luksemburg, Aleksandre Kolontaj, Klare Cetkin i drugih pokazalo je da žene mogu biti i jesu borbene za svoje oslobođenje, da jednako pridonose društvenom razvoju i da same drže pola stvarnosti u svojim rukama.

Jugoslovensko iskustvo AFŽ-a u ratu i revoluciji pokazalo je da su žene borkinje jedne od ključnih faktora u uspjehu revolucionarnih promjena, a njihovo učešće u političkom i ekonomskom životu bilo je esencijalno za razvoj tadašnjeg samoupravnog sistema. Današnji položaj žena daleko se izmijenio. Moderne političke i ekonomske krize izazvane političkim birokratizmom i samovoljom moćnika učinili su da se žene ponovo nađu na marginama društvene stvarnosti. U političkom životu one su samo formalni ukras na izbornom papiru ili u službi konzervativne ideologijeu ekonomskom životu one su potlačene duplo – i kao žene i kao radnice, a u kulturnom životu našeg BH društva one su žrtva tradicionalističkih predrasuda koje se manifestuju u funkciji žene domaćice koja često strada kao žrtva porodičnog nasilja i femicida. 

Takođe žene su žrtve i doktorskog nemara što često dovodi do medicinskog nasilja i smrti. Činjenica je da u prethodnih trideset godina nismo napredovali u emancipaciji žena – naprotiv, tekovine revolucionarnih promjena žena radnica i revolucionarki uništene su u procesu tranzicije.

Za borben Osmi mart!
Razorimo bedeme patrijarhata!