Reakcija organizacija civilnog društva na policijsku represiju u Banjaluci

Reakcija organizacija civilnog društva na policijsku represiju u BanjaluciPripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) su 20.06.2019. godine na mirnom skupu neformalne grupe građana Pravda za Davida, ispred hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci prilikom legitimisanja, upotrebom prekomjerne sile lišili slobode Brunu Batinića (66), čija maltretiranje je nastavljeno i u službenim prostorijama MUP-a.

Pri lišavanju slobode Brune Batinića, policijski službenici su prekršili član 14. Ustava Republike Srpske, član II/3/b Ustava Bosne i Hercegovine, kao i član 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kojima se garantuje zabrana mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja. Gospodinu Batiniću povrijeđeno je i pravo na odbranu, čime su prekršeni član 19. Ustava Republike Srpske i član 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Izvršena je i povreda ljudskog dostojanstva zloupotreba službenog položaja i ovlašćenja iz člana 329. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Mi, organizacije civilnog društva –  koje rade na zaštiti građanskih prava i sloboda osuđuju ponašanje pripadnika MUP RS i pozivaju sve nadležne institucije da po službenoj dužnosti istraže okolnosti, koje ukazuju na moguće kršenje Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Republike Srpske zagarantovanih ljudskih prava i sloboda kao što su zabrana mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, pravo na slobodu kretanja i bezbjednost, pravo na mirno okupljanje i javni protest, pravo na slobodu izražavanja, pravo na zaštitu svojih prava u postupku pred državnim organima i dr.

Smatramo da je nedopustivo ovakvo ponašanje pripadnika MUP-a RS-a prema svim građanima koji na miran i dostojanstven način skoro 500 dana traže istinu i pravdu za ubijenog Davida Dragičavića i svoje nezadovoljstvo zbog nerješavanja slučaja iskazuju javnim okupljanjem.

Konstantnom policijskom represijom koja traje od decembra prošle godine, ugrožavanjem slobode kretanja i prava na javno okupljanje, legitimisanjem građana, pisanjem prekršajnih prijava, privođenjem i batinanjem, skrivanjem identiteta policajaca koji su tukli građane i nesankcionisanje istih, ne samo da se krše ljudska prava koja su građanima zagarantovana Ustavom Bosne i Hercegovine,  Ustavom Republike Srpske, zakonima i drugim pravnim aktima već se šalje jasna poruka da živimo u diktaturi!

Organizacije koje potpisuju ovo saopštenje:

Civil Rights Defenders 

Transparency International u BiH

Oštra Nula

Centar za mlade Kvart

Helsinški parlament građana Banjaluka

Banjalučki centar za ljudska prava 

 eTrafika