Sanela Vidović: “Veliki broj mladih ljudi i ne zna šta je aktivizam”

Sanela Vidović: “Veliki broj mladih ljudi i ne zna šta je aktivizam”Sa profesoricom i aktivistkinjom Sanelom Vidović iz Srpca koja vodi NVO „Milenijum“, razgovarali smo o udruženju, aktivizmu i problemima sa kojima se susreću mladi u ovoj opštini, te kako ih potaknuti na promjene.

Razgovarala: Milica Pralica

Šta za Vas predstavlja aktivizam?

Sanela Aničić: Mogućnost da za sebe i sredinu u kojoj živim učinim nešto dobro. Šansa da promijenim stvari za koje smatram da mogu biti bolje. Na dobar način utrošeno slobodno vrijeme.

Koliko dugo se bavite aktivizmom i zašto?

Sanela Vidović: Aktivizmom se bavim deset godina, jer mi omogućava da u maloj sredini u kojoj se ne nudi kvalitetan sadržaj za život svaki dan bude ljepši i zanimljiviji.

Kako je nastao Milenijum i čime se bavi?

image-62690f73ae7081fea900daa9fe0eaac726ed91c3c9a6063b959b91f46803eb19-V

Sanela Vidović

Sanela Vidović: NVO „MILENIJUM“ je nevladina, omladinska, neprofitna organizacija osnovana od strane mladih ljudi, željnih boljih uslova života. Organizacija je osnovana 1999. godine, a registrovana 2000. godine. Do 2004. godine sprovela je mnoge aktivnosti, kao što su edukativne radionice različitih sadržaja, radilo se na formiranju Savjeta učenika, odražano je nekoliko omladinskih eko-kampova i do tada su nam finansijsku podršku pružali CARE, IRC, SHL, Sekretarijat za sport i omladinu Vlade Republike Srpske, privatna preduzeća i sl. U periodu od 2004. – 2006. godine mladi ljudi koji su volonterski radili u organizaciji odlaze na fakultete, tako da  organizacija  prestaje sa radom. Međutim, početkom 2006. godine okuplja se nova grupa aktivnih mladih ljudi i organizacija nastavlja sa svojim radom. Od tada pokušavamo privući što veći broj omladine da se uključe u rad organizacije, da razviju volonterski duh, da doprinesu razvoju svoje zajednice, da organizuju humanitarne akcije i sl. Od 2006. do 2016. godine uradili smo niz projekata koje su finansirali Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS, Ministarstvo prosvjete i kulture RS, Ministarstvo civilnih poslova BiH, SHL, SIDA, USAID, UNDP, Centri civilnih inicijativa, Opština Srbac.  Organizovali smo veliki broj humanitarnih akcija za djecu sa posebnim potrebama, za mlade iz naših škola kojima je potrebna finansijska pomoć, kao i za djecu iz višečlanih porodica u saradnji sa Centrom za socijalni rad. U svim do sada realizovanim projektima volonteri su učestvovali u najvećoj mogućoj mjeri. Organizacija danas broji 73 volontera što smatramo našim najvećim uspjehom. Mi smo mala organizacija, ali se maksimalno trudimo da poboljšamo kvalitet življenja kako omladine, tako i cjelokupnog stanovništva opštine Srbac. Naša misija podrazumijeva razvoj omladinskih grupa i organizacija u lokalnoj i regionalnoj zajednici i njihov aktivni angažman u društvenim procesima. Kroz vlastite programe i programe drugih organizacija zalažemo se za reformu u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zaštite zdravlja, zaštite životne sredine te brži i  kvalitetniji razvoj civilnog društva. Naši ciljevi su povezivanje i jačanje organizacione strukture omladinskih organizacija na lokalnom i regionalnom nivou i stvaranje baze za održivi humani razvoj kroz osnaživnje, produktivnost, pravednost, održivost i sigurnost, mogućnosti efikasije saradnje omladinskih NVO radi većeg angažovanja mladih u kreiranju politike razvoja lokalne i regionalne zajednice, poštujući opštu deklaraciju o pravima čovjeka; Podizanje nivoa obrazovanja mladih i njihova bolja informisanost kroz brži i kvalitetniji protok i razmijenu informacija, razmjenu volontera, đaka i studenata, civilnu edukaciju interaktivnim metodama rada, razvijanje regionalne saradnje i interkulturalno  učenje.

Zašto ste se odlučili da se baš tive bavi Vaše udruženje?

Sanela Vidović: Na osnovu razgovora sa mladim ljudima, upitnika i anketa koje svake godine obavljamo sa jednim brojem mladih ljudi i na osnovu njihovih odgovora pripremamo aktivnosti. I te aktivnosti su u skladu sa našim Statutom.

Šta želite da postignete kroz rad Vašeg udruženja?

Sanela Vidović: Želimo da omogućimo što kvalitetnije provođenje slobodnog vremena mladih ljudi na području Opštine Srbac. Kroz niz aktivnosti koje nudimo, cilj nam je informisati mlade o volonterizmu, aktivizmu, zaštiti životne sredine…

Šta obuhvataju vaše aktivnosti?

Sanela Vidović:  Naše aktivnosti obuhvataju radni volonterski kamp, kreativne radionice za djecu sa posebnim potrebama i socijalizacija sa srednjoškolcima, amatersko pozorište mladih Milenijum i na godišnjem nivou imamo najmanje jednu humanitarnu akciju. Ove aktivnosti su već dugi niz godina aktuelne i trudimo se da ih održimo, a svaka dodatna aktivnost je dobro došla.

Kakvo je stanje u Srpcu po pitanju mladih i aktivizma?

Sanela Vidović: Mlade treba informisati što više i onda će biti i veća šansa da se uključe u date aktivnosti. Veliki broj mladih ljudi i ne zna šta je aktivizam.

Šta je to što ih sputava da budu aktivni_e pojedinci_ke u društvu?

Sanela Vidović: Sputava ih nezainteresovanost, pasivnost i neinformisanost.

Kako aktivirati mlade da budu promjena u društvu?

Sanela Aničić: Mislim da mlade možemo da aktiviramo razgovorom, informisanjem… Trebamo im ponuditi što više kreativnih i edukativnih sadržaja u koje se mogu uključiti.