Promocija knjige “Beleške sa slobode”

Promocija knjige “Beleške sa slobode”Promocija knjige “Beleške sa slobode” mladog beogradskog politikologa, filozofa i društvenog analitičara Filipa Balunovića održana je sinoć u  galeriji umjetnika “Galerija”.

Tema ove knjige nije sloboda u tom smislu riječi, već je tema postocijalistička slobodarska naracija, a potom i manifestacija „oslobodilačke“ društvene klime u neposrednoj stvarnosti. Polazeći iz pomalo zapostavljenog, a prijeko potrebnog,  lijevog, konteksta političke ekonomije, na izuzetno jasan i ubjedljiv način  destruiše velike,  etno-nacionalne, ”slobodarske”, naracije, svodeći ih na prosti ideološki instrument u službi otvorenog, brutalnog, klasnog novoraslojavanja izvedenog na prostorima novonastalih država bivše Jugoslavije.

“Postsocijalističkom slobodom smatram sve ono suprotno što danas imamo kao postsocijalističku slobodu. Mislim da bi ona trebalo da  postane koncept koji bi uzeo u obzir najempacitorniji period iskustva naših naroda koji žive na prodručju bivše Jugoslavije. I onda u odnosu na te emancipatorske elemente razvijati jednu novu paradigmu koja bi zapravo se suprotstavila ovoj neslobodi u kojoj živimo danas.”  rekao je Filip Baulnović.

Beleške sa slobode treba razumjeti kao Beleške iz mrtvog, postjugoslovenskog, političkog, doma; Beleške iz neoliberalnog podzemlja, na kraju krajeva i kao svojevrsne ”crtice o gluposti”  dnevnik o  infantilnim, ali ne manje dijaboličnim, postjugoslovenskim, političkim ”teorijama i praksama”.

 ”Sloboda iz koje, i o kojoj, autor govori lična i politička sloboda pojedinaca i kolektiviteta u državama postjugoslovenskog prostora, svela se na, tvrdi autor, prosto administratvivno, definisanje granica, propraćeno, upotrijebićemo eufemizam –  etničkom ”purifikacijom” ograničenih geografskih prostora ili,  politička sloboda postjugoslovenskog prostora se izobrazila i zadovoljila formom ”slobode od drugog”. Ovdje, treba naglasiti,  nije riječ ni o suverenitetu novonastalih država. Suverenitet – nužni, ali ne i dovoljni preduslov političke slobode – između ostalog, pretpostavlja moć samoupravljanja sopstvenim resursima i moć samoorganizovanja unutrašnjih, društvenih i državnih – političkih uopšte – struktura i sistema, bez obzira na specifičan vrijednosni predznak s obzirom na stepen ličnih i kolektivnih sloboda.. – Ni taj, nužni ali ne i dovoljni preduslov političke slobode, ne možemo pronaći ni u jednom od novih, postjugoslovenskih, administrativnih – protektorata.” rekao je moderator i asistent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci Saša Laketa.

Nazviv knjige “Beleške sa slobode” nastao je iz razloga što je pojam slobode pored pojma demokratije jedan od najizrabljivanijih pojmova na našim prostorima, a i šire i zato što je on najprije služio političkoj legitimizaciji političkih agendi koje su danas zastupljene u ovom našem regionu.

Iako za mnoge teoretičare i političke elite Jugoslavija predstavljala samo privid slobode i demokratije, politikolog i filozof Filip Balunović se ne bi složio sa tim.

“Upravo je demonizacija te socijalističke prošlosti dio problema sa kojim se suočavamo danas i to negiranje defakto najprogresivnijeg perioda u istoriji jugoslovenskih naroda i ono što nas danas drži zaglavljenima. Mislim da je temelj za rješenje za ove naše probleme upravo dekonstrukcija onog narativa kojeg imamo danas koji se bazira na demonizaciji socijalističke prošlosti kao nečega što je autorativno kao nečega što je totalitarno, kao nečega što je antidemokratsko. Naprotiv jedina tradicija u istoriji političke misli koja se može smatrati iz moje perspektive demokratskom jeste tradicija socijalističke i komunističke političke misli zato što je ona jedina koja u obzir pri političkom odlučivanju uzima mišljenje i  participaciju što većeg broja ljudi za razliku od liberalnih koncepata i neoliberalnih političkih koncepata koji su jako elitistički, koji zapravo su suprotnost principu demokratije, a time i suprotnost principu slobode koji su suprotnost principu jednakosti, a princip jednakosti je jedini princip koji meže poduprijeti  slobodu kao koncept.  ” rekao je Balunović.

Da li u Bosni i Hercegovini postoji i kakva je postsocijalistička sloboda rekao nam je bosanskohercegovački sociolog i filozof Asim Mujkić.

“Postsocijalističku slobodu u Bosni i Hercegovini vidim najprije u jednome spoju između aktivizma i jednog novog diskursa koji pokušava da da smisao tom vidu djelovanja koji očito ruši ove ustaljene barijere dozvoljenog  politički korektnog  društvenog ponašanja.Mislim da se polako stiču pretpostavke za takav iskorak nismo mi toliko genijalni  i originalni, nego je to proces koji se dešava šire i regionalno. Nastao najprije na jednoj reakciji ljudi intelektualaca na nedaće koje proističu iz hegemonije neoliberalnog poretka i kad smo mi u pitanju teškoj sprezi nacionalizma koji funkcioniše na način ozakonjenja tog da tako kažem neoliberalnog poretka.” rekao je Mujkić

BIOGRAFIJE

Filip Balunović je politolog i teoretičar iz Beograda. Studije je završio na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Master diplomu stekao je iz oblasti međunarodnih odnosa i evropskih studija na Evropskom institutu u Nici. Jedan dio studija je proveo na Bilgi Univerzitetu u Instabulu i u Berlinu. Njegovu master tezu „Serbia on the European periphery: A blurred realitiy of post socialisam“ objavila je nemačka izdavačka kuća Lambert Academic Publishing u septembru 2013. godine.

Godinu 2014. započeo je kao stažista na nemačkom institutu za međunarodna i bezbedonosna pitanja (Stiftung Wissenschaft und Politik) u Briselu. Bivši je novinar, a danas piše za nekoliko regionalnih portala i uređuje i vodi blog „Levo smetalo“. Pored političke teorije, teorije međunarodnih odnosa i pitanja vezanih za evropske integracije, bavi se izučavanjem političke filozofije, marksizma i političke ekonomije. Beleške sa slobode je njgova prva knjiga objavljena u Srbiji.

Asim Mujkić  je bosanskohercegovački sociolog i filozof. Završio je Filozofsi fakultet u Sarajevu, Odsjek Filozofija i sociologija 1991. godine, nakon čega je upisao postdiplomski studij na istom fakultetu. Magistrirao je 1998. godine na temu Neopragmatizam Richarda Rortyja.

Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, 2002. godine odbranio je doktorsku disertaciju Antiesencijalistički karakter filozofije pragmatizma. U zvanje vanrednog profesora na filozofskoj grupi predmeta na Fakultetu političkih nauka izabran je 2008. godine. Predaje nastavne discipline: Uvod u filozofiju, Etiku i Političku etiku.

Predsjednik je Udruženja za političke nauke u BiH (2007). Zamjenik je glavnog i odgovornog urednika “Odjeka”, bosanskohercegovačke revije za umjetnost, nauku i društvena pitanja.

Autor je preko 80 naučnih i stručnih radova u časopisima i zbornicima radova u zemlji i inozemstvu i prevoda filozofkih radova sa engleskog na BHS jezik.

Autorka: M.P.