Solidarno sa ženama Poljske – Državu i Boga dalje od jajnika moga!

Solidarno sa ženama Poljske – Državu i Boga dalje od jajnika moga!



Međunarodni dan ljudskih prava u Banjaluci obilježile smo uličnom akcijom “Naša tijela naš izbor!”, kojom smo željele iskazati solidarnost sa ženama Poljske u njohovoj borbi za sigurno i jednako dostupno pravo na abortus.

Borba žena Poljske traje od 2016. godine a kulminirala je u posljednja dva mjeseca, od kada je Vrhovni sud Poljske donio odluku da je abortus u skoro svim slučajevima protuustavan, čak i onda kada fetus ima deformitete. Ako se ova odluka počne primjenjivati prekid trudnoće biće dozvoljen samo u slučajevima silovanja, incesta i kada direktno ugrožava zdravlje žene.

Važno je istaći, da pravo na siguran i dostupan abortus nije ugroženo samo ženama u Poljskoj, nego i u drugim državama Evrope i svijeta, pa i u našem regionu gdje jačaju desničarski, konzervativni i religijski pokreti koji se bore za zabranu abortusa. Glavni argument u njihovom zagovaranju zabrane je da je abortus ubistvo.

Ukidanjem prava na siguran i dostupan abortus, neće ga ukinuti već će ga učiniti nesigurnim po zdravlje i život žene, te će ga otjerati u ilegalu. Pravo na siguran i dostupnom abortusu ne potiče žene na pobačaj, već ih sprječava da umru od istog!

Parolom “Državu i Boga dalje od jajnika moga!”, željele smo da istaknemo da živimo u sekularnim državama u kojima religija ne bi smjela da polaže prava na ženska tijela, a naročito na reproduktivna prava i da se uloga žene u društvu ne može svoditi samo na rađanje i podizanje djece.

Državu i Boga dalje od jajnika moga!

Državu i Boga dalje od jajnika moga!

“Ne pristajemo da živimo u okovima patrijarhata koji uporno marginalizuje i negira potencijale žena i svodi nas samo na ulogu materice.”

Iako u BiH ima zadovoljavajuća zakonska rješenja koja pod jednakim uslovima ženama osiguravaju pravo na abortus, on nažalost još uvijek nije pravo koje jednako dostupno svim ženama, kako zbog stigmatizacije, ali tako i zbog socioekonomskih faktora. Predrasuda je da žene ne pribjegavaju abortusu samo zato što one ne žele trudnoću, često je tome uzrok nesigurnost u partneru, poslu, nedostatku finansijskih sredstava za život, mnoge žene koje žive u partnerskim i bračnim odnosima bivaju silovane i doživljavaju nasilje, te se iz tih razloga jako teško odlučuju ali ipak pribjegavaju abortusu, jer nemaju drugog izbora.

Država treba da obezbjedi i osigura uslove u kojima će se žena osjećati sigurno da rodi i odgaja dijete, a to podrazumjeva da ima adekvatnu socijalnu, ekonomsku i zdravstvenu zaštitu.

Galerija: Solidarno sa ženama Poljske – Državu i Boga dalje od jajnika moga!

Zdravstveni sistem svake države bi trebao osigurati visokokvalitetne, dostupne i sveobuhvatne zdravstvene usluge, jednake za sve, bez obzira na nivo obrazovanja, zanimanje, spol, rasnu ili etničku pripadnost.