Svjetski dan socijalne pravde-kampanja

Svjetski dan socijalne pravde-kampanjaSvjetski dan socijalne pravde obilježava se 20. februara, nakon što su tu odluku jednoglasno podržale 192 članice Ujedinjenih naroda na Općoj skupštini u decembru 2007. Opća skupština prepoznala je potrebu ujedinjavanja snaga međunarodne zajednice u iskorjenjivanju siromaštva, povećanju zaposlenosti i dostojanstva rada, osiguravanju jednakih mogućnosti i pristupu blagostanju i pravdi za sve muškarce i žene.

Socijalna pravda zasniva se na principima poštenja, jednakosti, poštivanja različitosti, pristupu društvenoj zaštiti, kao i primjeni ljudskih prava u svim područjima života. Bosna i Hercegovina je po ustavnom određenju socijalna država. Samim time smo svi pozvani pridonijeti socijalno pravednom društvu u kojem sve osobe uživaju jednaka prava i imaju jednake mogućnosti za ostvarivanje svojih potencijala te ravnopravno sudjeluju u svim aspektima života.

Shodno tome, od 13.02 do 20.02. 2023. Oštra Nula iz Banjaluke, Revolt i CAT BiH iz Tuzle i Huškanje iz Sarajeva realizovat će kampanju o problemu koji je prethodne godine pogodio Bosnu i Hercegovinu a to je inflacija.

Inflacija je u Bosni i Hercegovini 2022. godine iznosila 14,4 % prema podacima koje je objavila Centralna banka Bosne i Hercegovine. Međutim, ona se čak kretala i do 15,9 %. Za 2023. predviđena je „optimističnija visina inflacije“ koja će iznositi 6,1 %, a u 2024. će iznositi 3 %. Tokom svakodnevne kupovine osnovnih životnih namirnica i plaćanja komunalnih usluga više se osjeća utjecaj inflacije od 14,4 % nego od ove „umanjene“ koja tek treba da zaživi tokom 2023.

Tokom kampanje izaći ćemo na ulice te pitati građane i građanke kako se nose sa inflacijom i trenutnom situacijom u Bosni i Hercegovini. Za nas i vas u live prijenosu govorit će: Dražan Pejaković, osnivač Crne liste poslodavaca Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, Anamarija Divković, socijalna radnica, te ekonomski analitičari sa područja Bosne i Hercegovine.

Za kraj kampanje, popodne se organizuje ulična akcija, a u 17h u Banjaluci panel diskusija “Ima li socijalne pravde u BiH”, sa Svetlanom Cenić, Miroslavom Subašićem Kaspom i predstavnicima sindikata.

Kraj ovih aktivnosti ne predstavlja kraj bavljenja socijalnom pravdom. Nastavljamo se boriti za pravdu, jer je došlo vrijeme da građani i građanke sami uzimaju stvar u svoje ruke dok su institucije u dubokom snu.

 

Preuzeto sa: catbih.ba