aktivizam

22
apr
2015

Današnjom akcijom obilježili smo sedamdesetogodišnjicu oslobođenja Banjaluke za vrijeme Drugog svjetskog rata. Zajedno sa našim prijateljima i prijateljicama iz Bijeljine, Bihaća, Beograda, Istočnog Sarajeva, Ljubuškog, Mostara, Prijedora, Sarajeva,  Sokoca i Stoca pokazali da je Banjaluka i naš grad, grad svih građana i građanki Bosne i Hercegovine, a ne grad  grad jednog čovjeka, jedne partije, jednog režima, postojećih kumsko-rodbinskih veza.
Opširnije

3
apr
2015

UG Oštra Nula poziva sve mlade ljude od 18 do 30 godina da se prijavite za radionice u sklopu projekta „Prvi korak“ koje za cilj imaju edukaciju i informisanje građana/ki o radu organizacija civilnog društva (OCD) kao i edukaciju samih građana/ki kako oni samo mogu koristiti postojeće resurse i postati aktivni pojedinci.
Opširnije

8
mar
2015
31
jan
2015

S A O P Š T E NJ E

Grupa organizacija civilnog društva iz RS traži od poslanika Narodne skupšine RS i skupštinskih odbora da povuku Prijedlog Zakona o javnom redu i miru RS iz skupštinske procedure, dok se pojedine odredbe ovog Zakona dodatno pravno ne preciziraju i ne usaglase sa Ustavom BiH i međunarodnim standardima, prije svega sa članom 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima i Međunardonim paktom o građanskim i političkim pravima.


Opširnije

9
nov
2014
1
maj
2012

Performansom Dan budžetskih (ne)radnika smo htijeli ukazati na činjenicu da su u ovom entitetu rezultati rada nadležnih organa jednaki nuli. Nezaposlenih (evidentiranih) ima 155.890, od toga 74.197 žena. Brojke su još veće ukoliko bismo uračunali sve radno sposobne ljude koji nisu ni prijavljeni na biro ili rade na crno.


Opširnije

8
mar
2012
10
dec
2010
20
mar
2010

Akciju “15 minuta građanske svijesti” održali smo 20. marta 2010. godine. u Banjaluci.

Performans je bio u obliku mirnog okupljanja, gdje su članovi „Oštre Nule“ nosili na sebi transparente, na kojima su bila ispisana najniža primanja u RS koje je država zagarantovala svojim građanima, a koja rijetko isplaćuje. Ti iznosi su: 0 (nezaposleni), 41 KM (socijalna pomoć), 160 (najniža penzija) i 320 (najniža plata). Cilj ove akcije je bio da pokažemo da od ovih primanja i neprimanja živi veći dio stanovništva, a ne od prosječne plate.  Sa najvišim primanjima u RS živi 5-10 % odabranih.