Azra Berbić

1
apr
2016
15
feb
2016

Kada govorimo o nasilju nad ženama većina populacije se javno očituje protiv nasilja i osuđuje nasilnike. Međutim, uglavnom na tome prestaje svako bavljenje ovom problematikom jer nasilje nije društveno aktuelna tema niti je od strane društva kao takvog priznato kao ozbiljan problem. Ignorisanje i nepoznavanje ove problematike su dva glavna razloga za to.Iza fasade civilizovanog i modernog društva kojim toliko trudimo biti, Bosna i Hercegovina je duboko tradicionalno društvo utemeljeno na strogim patrijarhalnim načelima.
Opširnije

17
dec
2015

Zašto smo licemjerni?  Zbog toga što me ovo društvo uči da budem licemjerna, uči me da budem selektivna kada su iskonska, temeljna prava ljudi u pitanju, uči me da budem selektivna u pružanju podrške i pomoći, uči me da budem selektivna u solidarnosti. Jučer čitam kako će Švedska od sljedeće školske godine kao obavezan predmet u osnovne škole uvesti feminizam. Revolucionarno, za jednu balkansku ženu odnos Kraljevine Švedske prema pravima djece i žena je raj na zemlji. Kada u nekom neobaveznom razgovoru sa svojim starijim članicama porodice ili komšinicama spomenem kakav je stepen zaštite žena i djece u spomenutoj rajskoj Švedskoj, slušaju me sa čuđenjem i zanimanjem djeteta koje prvi put sluša nekog člana svoje porodice koji mu čita bajku.
Opširnije

    • 1
    • 2