desetidecembar

10
dec
2014

Član 5. Zakona o radu RS

“Radnik, kao i lice koje traži zaposlenje, ne može biti stavljen u neravnopravan položaj kod ostvarivanja prava po osnovu rada i prava na zaposlenje zbog rase, etničke pripadnosti, boje kože, pola, jezika, religije, političkog ili drugog mišljenja i ubjeđenja, socijalnog porijekla, imovnog stanja, članstva ili nečlanstva u sindikatu ili političkoj organizaciji, tjelesnog i duševnog zdravlja i drugih obilježja koja nisu u neposrednoj vezi sa prirodom radnog odnosa.”

Ovom akcijom želimo da naglasimo da je pravo na rad pravo svakog čovjeka što pokazuje i navedeni član Zakona o radu. Realnost je kvalitativno i kvantitativno drugačija. Nepotizam i pripadnost političkoj partiji su postali uslovi za zaposlenje i to je postala javna stvar. Zbog takvih okolnosti jedno od pitanja koje postavljamo vlasti jeste „Šta je to potrebno da ostvarim svoje pravo na rad?“


Opširnije

10
dec
2012

Ovom akcijom željeli smo da ukažemo na sveopšte nepoštivanje ljudskih prava od strane institucija države i da potaknemo građane/ke da se bore za svoja prava.

Prava na koja smo posebno ukazali su pravo na rad, pravo na ličnu imovinu, pravo na slobodu izražavanja i pravo na život, slobodu i dostojanstvo koja se svakodnevno krše u BiH.