Državo pokaži da nismo same

18
mar
2021

Mnoga istraživanja i izvještaji nevladinih organizacija o položaju žena, provedena u Bosni i Hercegovini, ukazuju na to da veliki broj njih svakodnevno doživljava različite oblike diskrimimacije i nasilja, od fizičkog, psihološkog, seksualnog, ekonomskog do institucionalnog. Međutim, žene su pored toga, svakodnevno izložene brojnim drugim oblicima institucionalnog nasilja, od postavljanja u neravnopravan položaj prilikom zapošljavanja, nejednakih ili nikakvih subvencija za trudnice i porodilje, nasilja na porodu, nedostupnosti adekvatne zdravstvene zaštite, otežanog prostupa javnim i obrazovnim institucijama za žene sa invaliditetom, do nevođenja brige o sigurnim kućama koje se sve češće nalaze na rubu gašenja. O institucionalnom nasilju i izostanku podrške i zaštite žena od strane nadležnih organa u Bosnu i Hercegovini razgovarali smo sa našim panelistkinjama Lanom Jajčević iz „Fondacije Udružene žene“, Muberom Hodžić iz „Fondacije lokalna demokratija“, Jadrankom Miličević iz „Fondacija Cure“ i Jadrankom Ružičić, diplomiranom socijalnom radnicom na panel diskusiji “Državo, pokaži da nismo same!”, koju smo organizovali 15. marta. Panel je moderirala naša Azra Berbić, aktivistkinja i pravnica.
Opširnije

2
mar
2021