Prvi dio radionica “Prvi korak” koji je obuhvatio upoznavanje sa radom organizacija civilnog društva i kreiranje javnih kampanja o određenim problemima poput ljudskih prava, LGBT aktivizma, zaštite životne sredine, ženskim pravima i građanskim aktivizmom održavao se protekle nedelje, kada su učesnici/ce obišli pet udruženja građana na području grada Banja Luka.


Opširnije