gacko

24
apr
2016

Gacko samo posjetili 13. aprila, a Ugljevik 14. aprila imajući na umu istu namjeru – da prikažemo film „Struja po cijenu života“ i promovišemo kampanju „Stop prljavoj energiji, jer budućnost je obnovljiva“ zajedno sa Centrom za životnu sredinu Banja Luka (CZZS). Shodno tome, sa nama je u posjete išao i kolega iz CZZS-a, Igor Kalaba. Zašto Gacko i zašto Ugljevik? Zato što nikada prije nismo bili u tim mjestima, a imamo želju da se povežemo sa mladima iz tih sredina  i vidimo šta rade i kako su (i da li su) aktivni u svojoj zajednici. A zašto ova tema (jer nije područje aktivizma kojim se mi bavimo)? Jer i Gacko i Ugljevik imaju termoelektrane, od kojih ljudi u ovim gradovima žive, a ujedno se i razboljevaju, pa i umiru.
Opširnije

11
apr
2016

Udruženje građana Oštra Nula u saradnji sa Centrom za životnu sredinu iz Banjaluke u Gacku i Ugljeviku organizuje projekciju filma „Struja po cijenu života“ i predstavljanje kampanje „Stop prljavoj energiji jer budućnost je obnovljiva“.
Opširnije