hbs

22
dec
2016
7
jun
2016
28
maj
2015

Drugi dio radionica u sklopu projekta “Prvi korak”  bile su  pravno–edukativne radionice i našim učesnicima su se obratili pravni eksperti sa iskustvom rada u organizacijama civilnog društva (OCD) objasnili koja su njihova zakonska prava, šta učiniti kada se ta prava prekrše, kojim institucijama da se obrate i na koji način one treba da reaguju.

Tom prilikom smo razgovarali sa pravnicima Enom Kljajić Grgić, koordinatorkom Centra za pravnu pomoć Transparency International Bosne i Hercegovine (TIBiH) i Nenadom Bosnićem, pravnikom angažovanim u eTrafika i Koaliciji “Pod lupom”.
Opširnije

19
maj
2015

U diskusiji na temu „Modernizacija i tradicija: zašto jedno isključuje drugo?“ koju je organizovalo UG Oštra Nula u saradnji sa Friedrich-Ebert-Stiftung u Muzičkom paviljonu Staklenac govorili su Andreja Živković sa Cambridge University i Azra Hromadžić sa Syracuse University.

Moderatorka na diskusiji je bila Danijela Majstorović sa Filološkog fakulteta u Banjaluci.


Opširnije