helsinskiparlamentgradjana

8
mar
2014

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena 08. 3 .2014. godine organizovali smo zajedničku akciju zajedno sa aktivistima/kinjama  Helsinškog parlamenta građana Banja Luka i B.U.K.A.

„Ono što rad žene čini posebno atraktivnim kapitalistima nije samo niža cijena nadnice, već isto tako ogromna podčinjenost žena“ – Clara Cetkin

U vremenima društvenih nestabilnosti teret krize prvo pada na pleća žene. Obnavljaju se i retradicionalizuju društvene uloge i položaj žene koja svojim socijalnim mrežama solidarnosti i svojim nevidljivim radom pomaže održavanju sistema. Reproduktivna i radna prava žena usklađuju se prema potrebama novih poslodavaca, muževa i kućnog rada koji ima funkciju amortizacije krize. Izdvajanje javnih sredstava iz budžeta države se povlače i usmjeravaju u druge ciljeve koji subvertuju jednaku emancipaciju i žena i muškaraca. Poredak krize prvo kažnjava i pogađa ženu.

Osmi mart je borbeni dan žena i nosi politički smisao, a ne smisao praznika u kome se ženama poklanja cvijeće.

10
dec
2012

Ovom akcijom željeli smo da ukažemo na sveopšte nepoštivanje ljudskih prava od strane institucija države i da potaknemo građane/ke da se bore za svoja prava.

Prava na koja smo posebno ukazali su pravo na rad, pravo na ličnu imovinu, pravo na slobodu izražavanja i pravo na život, slobodu i dostojanstvo koja se svakodnevno krše u BiH.